Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2023/2024

27 XII

Środa

1 kapłan

Górali 1, 2, 3

Od 15.00

2 kapłan

Górali 6, 7, 8

Od 14.00

28 XII

Czwartek

1 kapłan

Górali 5

Od 15.00

2 kapłan

Górali 9, 10, 11

Od 14.00

29 XII

Piątek

1 kapłan

Górali 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24

Od 14.00

30 XII

Sobota

1 kapłan

Urocze 1, 3

Od 9.00

2 kapłan

Urocze 11, 12

Od 9.00

2 I

 Wtorek

1 kapłan

Urocze 16, Zgody 4

Od 15.00

2 kapłan

Górali 12, 13, 14, Urocze 10

Od 15.00

3 I

Środa

1 kapłan

Zgody 7 kl. I – III

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 8, 4

Od 15.00

4 I

Czwartek

1 kapłan

Zgody 7 kl. IV – VI

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 18

Od 17.00

5 I

Piątek

1 kapłan

Zgody 1, 11

Od 15.00

2 kapłan

Zgody 5

Od 15.00

8 I

Poniedziałek

1 kapłan

Spółdzielcze 13, 5b, Teatralne 9

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 5, Urocze 7 kl. I

Od 15.00

9 I

Wtorek

1 kapłan

Spółdzielcze 14, 16

Od 15.00

2 kapłan

Urocze 7 kl. II – IX

Od 15.00

10 I

Środa

1 kapłan

Zgody 3

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 7, 12

Od 15.00

11 I

Czwartek

1 kapłan

Spółdzielcze 1, 2

Od 15.30

2 kapłan

Zgody 12

Od 17.00

12 I

Piątek

1 kapłan

Spółdzielcze 3, 5a

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 25, 26

Od 15.00

13 I

Sobota

1 kapłan

Teatralne 27, 28, 29

Od 9.00

2 kapłan

Zgody 17, 8

Spółdzielcze 8, 12

Od 9.00

15 I

Poniedziałek

1 kapłan

Teatralne 30, 31

Od 15.00

2 kapłan

Spółdzielcze 10, 11

Od 15.00

16 I

Wtorek

1 kapłan

Krakowiaków 10, 11, 12, 13

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 13, 14

Od 15.00

17 I

Środa

1 kapłan

Spółdzielcze 7

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 15, 16

Od 15.00

18 I

Czwartek

1 kapłan

Teatralne 5, 6

Od 15.00

2 kapłan

Teatralne 18

Od 17.00

19 I

Piątek

1 kapłan

Teatralne 4, 11

Od 15.00

2 kapłan

Krakowiaków 44, 5, 6

Od 15.00

20 I

Sobota

1 kapłan

Teatralne 1, 2

Od 9.00

2 kapłan

Teatralne 20, 21, 22

Od 9.00

22 I

Poniedziałek

1 kapłan

Krakowiaków 7, 7a, 8, 9

Od 15.00

24 I

Środa

1 kapłan

Teatralne 3

Od 15.00

25 I

Czwartek

1 kapłan

Krakowiaków 1, 2, 3, 4

Od 15.00