Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2022

  • Dziś zamiast kazania jest Adoracja Najświętszego Sakramentu. Dziś po mszy św. z godz. 19.30 Uwielbienie poprowadzi Wspólnota Nowe Serce.
  • W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika głównego patrona polski i archidiecezji krakowskiej.  Wspólnota Nowe serce zaprasza na msze św. o 18.00, a po majówce na spotkanie otwarte w kościele.
  • W środę o 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny.
  • Za tydzień 14 maja I Komunia św. dzieci z naszej parafii i ze szkoły nr 87 na mszy św. o godz. 10.00 i 11.30. Bardzo prosimy o uczestnictwo wiernych na innych mszach, aby udostępnić kościół dla dzieci i ich rodziców. Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę o godz. 9.00. Ks. Arcybiskup serdecznie zaprasza.
  • Adoracja w ciszy Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie codziennie w dni powszednie od godz. 17.00.
  • Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.