Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 31.12.2023

 • Kazania dziś i jutro głosi ks. Jacek Krzemień. Niech Bóg błogosławi całej Katolickiej Wspólnocie Chleb Życia, opiekującej się bezdomnymi w Nowym, 2024 Roku.
 • Dziś o 17.30 Nieszpory i Nabożeństwo na zakończenie roku.
 • W poniedziałek, 01. 01. 2024 roku, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to święto obowiązkowe. Msze św. jak w każdą niedzielę.
 • We wtorek spotkanie zelatorek Różańca świętego o 18.30.
 • W środę zapraszamy na Krąg biblijny.
 • Spowiedź w I piątek: 6.30 -7.30 oraz 16.00 – 18.00.
 • W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to święto obowiązkowe. Msze św. jak w każdą niedzielę. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na każdej mszy św.  
 • W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. O 15.00 „opłatek” dla wspólnot z naszej parafii: Żywe Róże, Caritas, Straż Honorowa, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Krąg biblijny. Po mszy św. z godz. 19.30 Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Prowadzi Wspólnota Nowe Serce.
 • Informujemy, iż od Nowego Roku 2024 następuje zmiana w odprawianiu mszy św. w naszej parafii. W soboty nie będzie już mszy św. o godz. 8.00. Pozostałe msze św. będą jak dotychczas.
 • Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich za pomoc w godnym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia. Serdeczne „Bóg zapłać” ofiarodawcom za ofiary składane na tace, a także wpłacane na konto parafialne.
 • Porządek kolędy znajduje się na stronie internetowej parafii w zakładce „Wizyta duszpasterska 2023/2024”.