Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 09.01. 2022

  • Dziś będzie adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast kazania. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na Uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.
  • Dziś także kończy się okres Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły. Jednak zgodnie z polską tradycją będziemy śpiewać kolędy i cieszyć się tajemnicą Bożego Narodzenia do dnia 2 lutego czyli Święta Ofiarowania Pańskiego.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • W sobotę o godz. 8.00 Msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zapraszamy.
  • Serdeczne podziękowania za zaproszenia do wizyty duszpasterskiej w waszych domach. Każdy kapłan odprawi msze św. w intencji parafian – prosząc Boga o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
  • Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na kościół na tacę, czy wpłacane na konto.
  • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci składa darczyńcom serdeczne podziękowania za prezenty świąteczne na rzecz Hospicjum w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Inicjatorem akcji byli „Rycerze Kolumba”. Bóg zapłać !
  • Ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia serdecznie dziękuje za ofiary składane przez parafian na rzecz ubogich i bezdomnych. Zebrano 14 050 PLN. Wielkie Bóg zapłać!
  • Czytajmy prasę katolicką.