Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 09.01. 2022

  • Dziś będzie adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast kazania. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na Uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.
  • Dziś także kończy się okres Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły. Jednak zgodnie z polską tradycją będziemy śpiewać kolędy i cieszyć się tajemnicą Bożego Narodzenia do dnia 2 lutego czyli Święta Ofiarowania Pańskiego.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • W sobotę o godz. 8.00 Msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zapraszamy.
  • Serdeczne podziękowania za zaproszenia do wizyty duszpasterskiej w waszych domach. Każdy kapłan odprawi msze św. w intencji parafian – prosząc Boga o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
  • Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na kościół na tacę, czy wpłacane na konto.
  • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci składa darczyńcom serdeczne podziękowania za prezenty świąteczne na rzecz Hospicjum w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Inicjatorem akcji byli „Rycerze Kolumba”. Bóg zapłać !
  • Ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia serdecznie dziękuje za ofiary składane przez parafian na rzecz ubogich i bezdomnych. Zebrano 14 050 PLN. Wielkie Bóg zapłać!
  • Czytajmy prasę katolicką.