Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 09.01. 2022

  • Dziś będzie adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast kazania. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na Uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.
  • Dziś także kończy się okres Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły. Jednak zgodnie z polską tradycją będziemy śpiewać kolędy i cieszyć się tajemnicą Bożego Narodzenia do dnia 2 lutego czyli Święta Ofiarowania Pańskiego.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • W sobotę o godz. 8.00 Msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zapraszamy.
  • Serdeczne podziękowania za zaproszenia do wizyty duszpasterskiej w waszych domach. Każdy kapłan odprawi msze św. w intencji parafian – prosząc Boga o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
  • Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na kościół na tacę, czy wpłacane na konto.
  • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci składa darczyńcom serdeczne podziękowania za prezenty świąteczne na rzecz Hospicjum w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Inicjatorem akcji byli „Rycerze Kolumba”. Bóg zapłać !
  • Ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia serdecznie dziękuje za ofiary składane przez parafian na rzecz ubogich i bezdomnych. Zebrano 14 050 PLN. Wielkie Bóg zapłać!
  • Czytajmy prasę katolicką.