Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 09.01. 2022

  • Dziś będzie adoracja Najświętszego Sakramentu zamiast kazania. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na Uwielbienie prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.
  • Dziś także kończy się okres Bożego Narodzenia. Rozpoczyna się okres zwykły. Jednak zgodnie z polską tradycją będziemy śpiewać kolędy i cieszyć się tajemnicą Bożego Narodzenia do dnia 2 lutego czyli Święta Ofiarowania Pańskiego.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • W sobotę o godz. 8.00 Msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Zapraszamy.
  • Serdeczne podziękowania za zaproszenia do wizyty duszpasterskiej w waszych domach. Każdy kapłan odprawi msze św. w intencji parafian – prosząc Boga o błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej.
  • Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na kościół na tacę, czy wpłacane na konto.
  • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci składa darczyńcom serdeczne podziękowania za prezenty świąteczne na rzecz Hospicjum w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Inicjatorem akcji byli „Rycerze Kolumba”. Bóg zapłać !
  • Ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia serdecznie dziękuje za ofiary składane przez parafian na rzecz ubogich i bezdomnych. Zebrano 14 050 PLN. Wielkie Bóg zapłać!
  • Czytajmy prasę katolicką.