Liturgia Słowa

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2024

  • Dziś kończy się okres Bożego Narodzenia. Od jutra rozpoczyna się okres zwykły.
  • Dziś po mszy św. z godz. 19.30 Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlitwę poprowadzi Wspólnota Nowe Serce.
  • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci składa darczyńcom serdeczne podziękowania za prezenty świąteczne na rzecz Hospicjum w ramach akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Inicjatorem akcji byli „Rycerze Kolumba”. Bóg zapłać! 
  • Za tydzień w niedzielę, 14.01. o godz. 17.00, zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka.
  • Składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i św. Józefa p. Józefowi Ryszardowi Zającowi, który przez wiele lat pełnił posługę zakrystiana w naszej parafii. Parafia jest wdzięczna za pracę, przykład wiary i poświęcenia służbie Bożej. Pan Ryszard odchodzi na zasłużoną emeryturę. Mamy nadzieję, że nie zapomni o naszej parafii, której oddał tyle serca. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
  • Czytajmy prasę katolicką.
  • Przypominamy, iż udajemy się z wizytą duszpasterską do tych parafian, którzy w ubiegłym roku zaprosili księdza do swoich domów. Porządek kolędy znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Wizyta duszpasterska 2023/2024” i w gablocie przed kościołem.