Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 03.03.2024

  • Dziś zamiast kazania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu. O 17.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Po mszy św. z godz. 19.30 będzie Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Modlitwę poprowadzi Wspólnota Nowe Serce.
  • W piątek Droga krzyżowa o 17.15 i o 19.00 dla młodych. Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową w sobotę o 10.00.
  • W dni powszednie jest cicha Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od 17.00.
  • W środę o 18.00 Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
  • Można wesprzeć działalność charytatywną parafii przez zakup baranka wielkanocnego.
  • Czytajmy prasę katolicką.
  • W ubiegłym tygodniu opuścili naszą wspólnotę: śp. +Jerzy Przydatek, +Teresa Galos. Wieczny odpoczynek…