Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 11, 27-33)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»

Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».

Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24.04.2022

· Dzisiejsze Święto Bożego Miłosierdzia – to czas łaski i Bożego przebaczenia. O godz. 17.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odnowimy Zawierzenie Świata Bożemu Miłosierdziu.

· Wspólnota modlitewna NOWE SERCE, działająca przy naszej parafii, zaprasza wszystkich chętnych na Rekolekcje Odnowy Wiary, które rozpoczną się od niedzieli Bożego Miłosierdzia o godz. 18.30. Członkowie wspólnoty będą głosić katechezy o Bożej Miłości, o odkupieniu w Jezusie, o doświadczeniu grzeszności i Miłosierdziu Bożym, o mocy Bożego Słowa. Spotkania będą się odbywać w kolejne niedziele o godz. 18.30 w salce na plebani po której zapraszamy na mszę świętą o 19.30.

· W tym tygodniu w liturgii czcimy: W poniedziałek św. Marka. We wtorek św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. W piątek św. Katarzynę ze Sjeny, patronkę Europy.

· W tygodniu jest cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.

· W środę 27 kwietnia przypada 62 rocznica Obrony Krzyża Nowohuckiego. O godz.18.00 Msza św. i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Na mszy św. będziemy modlić się w intencji Obrońców Krzyża – tych żyjących i zmarłych. Będziemy dziękować za ich świadectwo umiłowania Boga, Ojczyzny, prawdy i wolności. Będziemy prosić, aby słowa „BÓG, HONOR I OJCZYZNA” nie zostały zapomniane w naszym i przyszłych pokoleniach Polaków.

· O 19.00 kolejny Krąg biblijny.

· W przyszłą niedzielę na mszę św. o 13.00 zapraszamy wszystkich, którzy podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego oraz młode małżeństwa. Po Mszy św. i adoracji, krótkie spotkanie w kościele.

· Czytajmy prasę katolicka.