Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 10, 17-27)

Należy wszystko porzucić, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę».

On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».

Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego».

A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»

Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 24.04.2022

· Dzisiejsze Święto Bożego Miłosierdzia – to czas łaski i Bożego przebaczenia. O godz. 17.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i odnowimy Zawierzenie Świata Bożemu Miłosierdziu.

· Wspólnota modlitewna NOWE SERCE, działająca przy naszej parafii, zaprasza wszystkich chętnych na Rekolekcje Odnowy Wiary, które rozpoczną się od niedzieli Bożego Miłosierdzia o godz. 18.30. Członkowie wspólnoty będą głosić katechezy o Bożej Miłości, o odkupieniu w Jezusie, o doświadczeniu grzeszności i Miłosierdziu Bożym, o mocy Bożego Słowa. Spotkania będą się odbywać w kolejne niedziele o godz. 18.30 w salce na plebani po której zapraszamy na mszę świętą o 19.30.

· W tym tygodniu w liturgii czcimy: W poniedziałek św. Marka. We wtorek św. Wojciecha, głównego Patrona Polski. W piątek św. Katarzynę ze Sjeny, patronkę Europy.

· W tygodniu jest cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.

· W środę 27 kwietnia przypada 62 rocznica Obrony Krzyża Nowohuckiego. O godz.18.00 Msza św. i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. Na mszy św. będziemy modlić się w intencji Obrońców Krzyża – tych żyjących i zmarłych. Będziemy dziękować za ich świadectwo umiłowania Boga, Ojczyzny, prawdy i wolności. Będziemy prosić, aby słowa „BÓG, HONOR I OJCZYZNA” nie zostały zapomniane w naszym i przyszłych pokoleniach Polaków.

· O 19.00 kolejny Krąg biblijny.

· W przyszłą niedzielę na mszę św. o 13.00 zapraszamy wszystkich, którzy podjęli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego oraz młode małżeństwa. Po Mszy św. i adoracji, krótkie spotkanie w kościele.

· Czytajmy prasę katolicka.