Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

II NIEDZIELA WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 16.04.2023

  • Dzisiejsze Święto Bożego Miłosierdzia – to czas łaski i Bożego przebaczenia. Łączmy się z pielgrzymami do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. O godz. 17.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Odmówimy Koronkę  i  odnowimy Zawierzenie Świata Bożemu Miłosierdziu.
  • Dziś III niedziela miesiąca. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby gospodarcze parafii. W każda środę na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy prosimy o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla dobroczyńców wspierających nasza parafię. Dziękujemy także za wpłaty na konto parafialne.
  • W tygodniu jest cicha Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00.  
  • W środę o godz.18.00 Msza św. i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
  • W piątek wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła. O 18.00 msza św. w intencji zmarłych wypominanych w naszym kościele, a po mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  • Akcja krwiodawstwa i możliwość bezpłatnego badania wzroku, słuchu i pomiar ciśnienia i cukru odbędzie się w piątek od godz. 10 do 15.00 w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie na os. Teatralne 4a (koło ronda na ul. Kocmyrzowskiej).
  • W sobotę 22 kwietnia o 14.00 będzie uroczyste otwarcie „Skweru im. Jerzego Ridana” na ul. Ludźmierskiej. Pan śp. +Jerzy Ridan był znanym dokumentalistą i reżyserem filmowym. Wiele wniósł troski i wysiłków, by upamiętnić wydarzenia Obrony Krzyża w Nowej Hucie z kwietnia 1960. Serdecznie zapraszamy.
  • Czytajmy prasę katolicką.