Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.02.2023

  • Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Sanktuarium Św. Jana Pawła II.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00. Również o 19.00 spotkanie z rodzicami dzieci przed I Komunią św. z grupy parafialnej.
  • W I piątek spowiedź 6.30 – 7.30. oraz  16.00 – 18.30. O 16.30 msza św. dla dzieci. Droga Krzyżowa o 17.15 i 19.00 dla młodych. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na Drogę krzyżową o 17.15  lub 19.00.
  • Do chorych udajemy się w I piątek od 9.00 na os. Spółdzielcze, a w I sobotę na pozostałe osiedla. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. Zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. z godz. 8.00. Różaniec w intencji Ojczyzny w I sobotę o 17.30. W I piątek i sobotę kancelaria jest nieczynna.
  • Szkoła Branżowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowej Hucie na os. Sportowym 28 zaprasza na Dni Otwarte w dniach 4 marca i 1 kwietnia. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Parafia MB Królowej Polski i Rycerze Kolumba organizują Męski Różaniec w Nowej Hucie. Pierwszy Męski Różaniec odbędzie się 5 marca za tydzień. Msza św. o godz. 12.30 w Arce Pana. Po mszy św. wyruszy męska procesja różańcowa pod Krzyż Nowohucki na os. Teatralnym. Zapraszamy wszystkich mężczyzn do wspólnej modlitwy.
  • Czytajmy prasę katolicką.