Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

7 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2023

·       Dziś ostatnia niedziela przed Wielkim Postem. O godz. 17.00 zapraszamy na Adoracje wynagradzającą. Codziennie od godz. 17.00 w dni powszednie zapraszamy na cichą adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

·       W Środę Popielcową 22.02. rozpoczyna się Wielki Post. Wielki Post to czas pokuty, modlitwy, pojednania z Bogiem. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Zapraszamy na msze św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 18.00, 19.30. Na każdej mszy św. posypanie głów popiołem. Kancelaria w środę jest nieczynna.

·       Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przypadają dni modlitw o ducha pokuty, o dobre odprawienie rekolekcji, pojednanie z Bogiem i bliźnimi.

·       Informujemy, że rekolekcje w naszej parafii odbędą się czyli od 5 niedzieli Wielkiego Postu  (26.03.- 30.03.  Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Szczygieł – saletyn.

·       W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową o godz. 17.15 lub o 19.00.

·       W przyszłą niedzielę  o 17.00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

·       Bóg zapłać za ofiary składane dziś na tace, wpłacane na konto z racji III niedzieli. Ofiary przeznaczymy na potrzeby gospodarcze naszej parafii.

·       Na trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii złożono w ubiegłą niedzielę 7700 PLN. Parafia wpłaciła te pieniądze na konto Caritas. Serdeczne podziękowanie za wielka ofiarność. Bóg zapłać!

·       Czytajmy prasę katolicką.