Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

6 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.05.2022

·   W poniedziałek, wtorek i środę modlimy się o dobre urodzaje. Zachęcamy wiernych do wytrwałej modlitwy  –  szczególnie w tym naszym trudnym czasie.

·   Zapraszamy na Nabożeństwo majowe w niedziele o 17.00, a w tygodniu po mszy św. wieczornej.

·   We wtorek wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych.

·   W środę o 19.00 Krąg biblijny. Zapraszamy miłośników Pisma świętego.

·   W czwartek wspomnienie św. Filipa Nereusza.

·    W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

·   W sobotę 28 maja 2022r. wyruszy jednodniowa, XV Piesza Pielgrzymka z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa liczy 33 km. Chętni, którzy chcieliby podjąć trud pieszej pielgrzymki, proszeni są o zapisywanie się do 26 maja w parafii MB Królowej Polski w Krakowie – Bieńczycach (ARKA PANA) lub w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (punkt INFORMACJI k. Domu Duszpasterskiego). Powrót z Kalwarii do Nowej Huty – autokarami.

·   Kolejna katecheza dziś w ramach Rekolekcji Odnowy Wiary o godz. 18.30 w salce na plebanii.

·   Za tydzień zbiórka przed kościołem na Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

·   Czytajmy prasę katolicką.