Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

5 NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.02.2023

·   Dziś zamiast kazania będzie adoracja z racji I niedzieli miesiąca.  O godz. 17.00 adoracja wynagradzająca przed Wielkim Postem.

· W poniedziałek wspomnienie św. męczenników japońskich Pawła Miki i towarzyszy. W piątek wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

·  W sobotę wspomnienie MB z Lourdes. W tym dniu przypada  Światowy Dzień Chorego. Msza św. dla chorych w naszej parafii będzie  o godz. 11.00. Wcześniej będzie okazja do spowiedzi. Prosimy, by pomóc chorym dotrzeć na tę mszę św. Będziemy modlić się za chorych, udzielimy sakramentu namaszczenia chorych i będzie Nabożeństwo z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

·   W przyszłą niedzielę o 17.00 adoracja wynagradzająca przed Wielkim Postem. Także w przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 19.30 uwielbienie Pana Jezusa  w Najświętszym Sakramencie prowadzi Wspólnota Nowe Serce.

·  W święto Ofiarowania Pańskiego na klasztory kontemplacyjne  zebrano 2560 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.

·   Dziś zbiórka przed kościołem na Stowarzyszenie „Dobrosław” zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom.

·   Czytajmy prasę katolicką.