Liturgia Słowa

Ewangelia (J 15, 9-17)

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

4 NIEDZIELA ADWENTU – 24.12.2023

  • Dziś ostatnia niedziela Adwentu, a także Wigilia Narodzenia Pańskiego. Nie będzie mszy św. o godz. 18.00 i 19.30. Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania Wieczoru Wigilijnego i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych takich jak: łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Pisma Świętego i śpiew kolęd. Zapalmy świecę Caritas łącząc się modlitwą i pamięcią z tymi, którzy potrzebują naszej miłości. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę o godz. 24.00.
  • W poniedziałek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. We wtorek Święto św. Szczepana. Msze św. przez te dni sprawowane będą jak w każdą niedzielę.
  • W środę św. Jana apostoła i ewangelisty. W czwartek Świętych Młodzianków.
  • W przyszłą niedzielę 31.12. w Święto Św. Rodziny o godz. 13.00 będzie msza św. w intencji jubilatów, którzy przeżywali w tym roku swój okrągły jubileusz małżeński. Będzie specjalne błogosławieństwo i odnowienie ślubów małżeńskich. Można się jeszcze zapisać. O godz. 17.30 Nieszpory i Nabożeństwo na zakończenie roku.
  • W przyszłą niedzielę i w Nowy Rok kazania będzie głosił ks. Jacek Krzemień ze wspólnoty Chleb Życia zajmującej się bezdomnymi.
  • Opłatki, świece, kalendarze parafialne i sianko na stół wigilijny są dostępne w kancelarii.
  • Serdecznie dziękujemy wszystkim wiernym za ofiary składane na tacę oraz przesyłane na konto parafii. 
  • Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii, poniżej ogłoszeń parafialnych z ubiegłej niedzieli, jest umieszczony plan wizyty duszpasterskiej.
  • W Boże Narodzenie będzie ogłoszony porządek kolędy na najbliższy tydzień.
  • Czytajmy prasę katolicką.