Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

4 NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2022

  • Dziś ostatnia niedziela Adwentu. Rozpoczynamy rekolekcje parafialne. W poniedziałek, wtorek i środę nauki będą o 6.15, 10.00 i 18.00. W środę składka na poczet rekolekcji. Nauki poprowadzi ks. Dariusz Rozum-saletyn. Módlmy się o dobre owoce rekolekcji.
  • Spowiedź będzie codziennie do czwartku rano od 6.00 do 7.30 i od 17.00 do 18.00. W piątek spowiedź od 16.00 do 18.00.
  • W Wigilie Bożego Narodzeniaw sobotę –  nie będzie czynna kancelaria i nie będzie mszy św. wieczornej.  Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania Wieczoru Wigilijnego  i pielęgnowania tradycyjnych zwyczajów wigilijnych takich jak łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Pisma świętego i śpiew kolęd. Zapalmy świecę Caritas   łącząc się modlitwą i pamięcią z tymi, którzy potrzebują naszej miłości. O 24.00 zapraszamy wszystkich na tradycyjną Pasterkę. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia SOS.
  • W niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. W poniedziałek święto św. Szczepana. Msze św. jak w niedzielę. Składka na Uniwersytet Papieski św. Jana Pawła II w Krakowie. O godz.13.00  będzie msza św. w intencji jubilatów, którzy przeżywali w tym roku swój okrągły jubileusz małżeński. Będzie specjalne  błogosławieństwo i odnowienie ślubów małżeńskich. Można się jeszcze zapisać.
  • W tym roku wizyta duszpasterska „kolęda” będzie jak przed pandemią. Wcześniej ministranci dostarczą informacje o dniu i ewentualnej godzinie „kolędy”. Rozpoczynamy od os. Krakowiaków. Na tablicy ogłoszeń i w Internecie będzie umieszczony plan, także w ogłoszeniach parafialnych.
  • Opłatki, świece, kalendarz parafialny i sianko na stół wigilijny są dostępne w kancelarii.
  • Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiary składane na tacę oraz przesyłane na konto parafii.  Bardzo dziękujemy za ofiary składane dziś z racji III niedzieli miesiąca. Bóg zapłać!
  • Czytajmy prasę katolicką.