Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

34 NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2022 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

·   W poniedziałek wspomnienie Ofiarowania NMP. We wtorek przypada św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej. Serdeczne życzenia dla panów Organistów i scholii parafialnej.

·   W czwartek św. męczenników Andrzeja Dung-Lanc i Towarzyszy.

·   W środę katecheza dla dorosłych na mszy św. o godz. 18.00 i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. O 19.00 Krąg biblijny.

·   W czwartek po mszy wieczornej spotkanie Caritas. Zapraszamy także chętnych do pomocy chorym i cierpiącym w naszej parafii.

·    Serdeczne Bóg zapłać dla przekazujących ofiary z racji III niedzieli na utrzymanie parafii.

·   W tygodniu zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 17.00. Modlimy się także za zmarłych wypominanych przed mszą św. wieczorną.

·   W przyszła niedzielę po mszy św. z godz. 13.00 zaśpiewa w naszym kościele chór Gospel Senior. Będą śpiewane pieśni wielbiące Pana Boga. Serdecznie zapraszamy.

·   W ubiegłym tygodniu opuściła naszą wspólnotę  śp. +Irena Pietrzak. Wieczny odpoczynek…

·   Na stronie diecezjalnej i naszej parafialnej jest stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II  odnoszących się do przestępstw wobec małoletnich.

·   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej