Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

34 NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2022 – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

·   W poniedziałek wspomnienie Ofiarowania NMP. We wtorek przypada św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej. Serdeczne życzenia dla panów Organistów i scholii parafialnej.

·   W czwartek św. męczenników Andrzeja Dung-Lanc i Towarzyszy.

·   W środę katecheza dla dorosłych na mszy św. o godz. 18.00 i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. O 19.00 Krąg biblijny.

·   W czwartek po mszy wieczornej spotkanie Caritas. Zapraszamy także chętnych do pomocy chorym i cierpiącym w naszej parafii.

·    Serdeczne Bóg zapłać dla przekazujących ofiary z racji III niedzieli na utrzymanie parafii.

·   W tygodniu zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 17.00. Modlimy się także za zmarłych wypominanych przed mszą św. wieczorną.

·   W przyszła niedzielę po mszy św. z godz. 13.00 zaśpiewa w naszym kościele chór Gospel Senior. Będą śpiewane pieśni wielbiące Pana Boga. Serdecznie zapraszamy.

·   W ubiegłym tygodniu opuściła naszą wspólnotę  śp. +Irena Pietrzak. Wieczny odpoczynek…

·   Na stronie diecezjalnej i naszej parafialnej jest stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II  odnoszących się do przestępstw wobec małoletnich.

·   Zachęcamy do czytania prasy katolickiej