Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

32 NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.11.2021

· Dziś będzie adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie zamiast kazania. Uwielbienie Pana Jezusa po mszy św. z godz. 19.30. Zapraszamy.

· W tym tygodniu w liturgii: we wtorek rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie, w środę św. Leona, w czwartek św. Marcina z Tours, w piątek św. Jozafata Kuncewicza, w sobotę Pierwszych Męczenników Polskich.

· W środę o 19.00 spotkanie z rodzicami dzieci z kl. III z grupy parafialnej przed I Komunia św.

· W czwartek przypada Narodowe Święto Niepodległości. Na mszach św. modlimy się za Ojczyznę. W tym dniu także imieniny obchodzi ks. Marcin Bętkowski. Życzymy Mu wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej w pracy kapłańskiej. Kancelaria w tym dniu jest nieczynna.

· Adoracja w ciszy Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie jest w dni powszednie o godz. 17.00. Przed godz.18.00 modlimy się za zmarłych wypominanych.

· Jest dostępna prasa katolicka: Gość niedzielny, Niedziela, Miłujcie się i inne. Zachęcamy do czytania.