Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.11.2023

  • Dziś I niedziela miesiąca. Zamiast kazania będzie Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
  • W tym tygodniu w Liturgii: w czwartek Rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, w piątek św. Leona, w sobotę św. Marcina z Tours.
  • W środę Krąg biblijny o godz. 19.00.
  • W sobotę przypada Narodowe Święto Niepodległości. Na mszach św. modlimy się za Ojczyznę. Kancelaria w tym dniu jest nieczynna.
  • Adoracja w ciszy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest w dni powszednie o godz. 17.00. Przed godz. 18.00 modlimy się za wypominanych zmarłych. Zapraszamy do modlitwy.
  • W tym roku odpust zupełny można uzyskać od 1 do 8 listopada. Błędna była informacja o odpuście przez cały listopad. Tak było w ubiegłym roku ze względu na epidemię. Bardzo przepraszamy.
  • Jest dostępna prasa katolicka.
  • W tym tygodniu opuścili naszą wspólnotę: śp. Henryk Misztal, +Urszula Pyrlik. Wieczny odpoczynek…