Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.11.2023

  • Dziś I niedziela miesiąca. Zamiast kazania będzie Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
  • W tym tygodniu w Liturgii: w czwartek Rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie, w piątek św. Leona, w sobotę św. Marcina z Tours.
  • W środę Krąg biblijny o godz. 19.00.
  • W sobotę przypada Narodowe Święto Niepodległości. Na mszach św. modlimy się za Ojczyznę. Kancelaria w tym dniu jest nieczynna.
  • Adoracja w ciszy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest w dni powszednie o godz. 17.00. Przed godz. 18.00 modlimy się za wypominanych zmarłych. Zapraszamy do modlitwy.
  • W tym roku odpust zupełny można uzyskać od 1 do 8 listopada. Błędna była informacja o odpuście przez cały listopad. Tak było w ubiegłym roku ze względu na epidemię. Bardzo przepraszamy.
  • Jest dostępna prasa katolicka.
  • W tym tygodniu opuścili naszą wspólnotę: śp. Henryk Misztal, +Urszula Pyrlik. Wieczny odpoczynek…