Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021

· Dziś Niedziela Misyjna, która daje początek Tygodniowi Misyjnemu w Kościele. Pan Jezus powiedział do Apostołów i do nas wierzących „ Idźcie i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu”. Módlmy się, aby Ewangelia była znana na całej ziemi. Aby głosiciele Ewangelii mieli głęboką wiarę i swoim życiem byli świadkami dla świata o wielkiej miłości Boga, który ”Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał, ale miał życie wieczne”.

· W czwartek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy.

· W środę Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. O godz. 19.00 zapraszamy miłośników Pisma św. na Krąg Biblijny. W piątek Msza św. i Nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego.

· Czytajmy prasę katolicka.