Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 10, 21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021

· Dziś Niedziela Misyjna, która daje początek Tygodniowi Misyjnemu w Kościele. Pan Jezus powiedział do Apostołów i do nas wierzących „ Idźcie i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu”. Módlmy się, aby Ewangelia była znana na całej ziemi. Aby głosiciele Ewangelii mieli głęboką wiarę i swoim życiem byli świadkami dla świata o wielkiej miłości Boga, który ”Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał, ale miał życie wieczne”.

· W czwartek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy.

· W środę Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. O godz. 19.00 zapraszamy miłośników Pisma św. na Krąg Biblijny. W piątek Msza św. i Nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego.

· Czytajmy prasę katolicka.