Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.10.2021

· Dziś Niedziela Misyjna, która daje początek Tygodniowi Misyjnemu w Kościele. Pan Jezus powiedział do Apostołów i do nas wierzących „ Idźcie i głoście Ewangelie wszelkiemu stworzeniu”. Módlmy się, aby Ewangelia była znana na całej ziemi. Aby głosiciele Ewangelii mieli głęboką wiarę i swoim życiem byli świadkami dla świata o wielkiej miłości Boga, który ”Syna Swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał, ale miał życie wieczne”.

· W czwartek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy.

· W środę Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. O godz. 19.00 zapraszamy miłośników Pisma św. na Krąg Biblijny. W piątek Msza św. i Nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego.

· Czytajmy prasę katolicka.