Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2022

· Dziś Niedziela Misyjna, która daje początek Tygodniowi Misyjnemu w Kościele. Módlmy się, aby Ewangelia była głoszona na wszystkich kontynentach. Bóg zapłać za słowo świadectwa Siostrze pracującej w Boliwii.

· W piątek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Zapraszamy na Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy szczególnie o dar pokoju dla świata i w intencji naszej Ojczyzny.

· W środę Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy oraz kolejna katecheza dla dorosłych. O godz. 19.00 zapraszamy miłośników Pisma św. na Krąg Biblijny. W piątek Msza św. i Nabożeństwo do bł. Edmunda Bojanowskiego.

· Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrano 3900 zł. na ten fundusz.

· W ubiegłym tygodniu opuścili nasza wspólnotę: śp. +Jacek Zelech, +Danuta Chronówka, +Krzysztof Trzaska. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.