Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».

Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.01.2022

  • Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. Niech Pismo św. będzie dla nas źródłem odkrywania Bożej Miłości i zachętą do głębszej wiary.
  • Zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka  dziś o 17.00.
  • W liturgii wspominamy:  W poniedziałek św. Franciszka Salezego. We wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła. W środę św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W piątek św. Tomasza z Akwinu. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o ks. abp Marku Jędraszewskim w 5 rocznicę ingresu w Katedrze Wawelskiej na Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej.
  • Dziękujemy za ofiary składane na tacę i te przesyłane bezpośrednio na konto parafii. Wszystkich dobroczyńców naszej parafii polecamy na mszy św. w środę o godz.18.00 prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.
  • Przypominamy o cichej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz.17.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.