Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.01.2022

  • Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. Niech Pismo św. będzie dla nas źródłem odkrywania Bożej Miłości i zachętą do głębszej wiary.
  • Zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka  dziś o 17.00.
  • W liturgii wspominamy:  W poniedziałek św. Franciszka Salezego. We wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła. W środę św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W piątek św. Tomasza z Akwinu. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o ks. abp Marku Jędraszewskim w 5 rocznicę ingresu w Katedrze Wawelskiej na Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej.
  • Dziękujemy za ofiary składane na tacę i te przesyłane bezpośrednio na konto parafii. Wszystkich dobroczyńców naszej parafii polecamy na mszy św. w środę o godz.18.00 prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.
  • Przypominamy o cichej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz.17.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.