Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 10, 21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.01.2022

  • Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. Niech Pismo św. będzie dla nas źródłem odkrywania Bożej Miłości i zachętą do głębszej wiary.
  • Zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka  dziś o 17.00.
  • W liturgii wspominamy:  W poniedziałek św. Franciszka Salezego. We wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła. W środę św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W piątek św. Tomasza z Akwinu. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o ks. abp Marku Jędraszewskim w 5 rocznicę ingresu w Katedrze Wawelskiej na Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej.
  • Dziękujemy za ofiary składane na tacę i te przesyłane bezpośrednio na konto parafii. Wszystkich dobroczyńców naszej parafii polecamy na mszy św. w środę o godz.18.00 prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.
  • Przypominamy o cichej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz.17.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.