Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 5, 20-26)

Pojednaj się najpierw z bratem swoim

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

3 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.01.2022

  • Przeżywamy dziś Niedzielę Słowa Bożego. Niech Pismo św. będzie dla nas źródłem odkrywania Bożej Miłości i zachętą do głębszej wiary.
  • Zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka  dziś o 17.00.
  • W liturgii wspominamy:  W poniedziałek św. Franciszka Salezego. We wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła. W środę św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W piątek św. Tomasza z Akwinu. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o ks. abp Marku Jędraszewskim w 5 rocznicę ingresu w Katedrze Wawelskiej na Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej.
  • Dziękujemy za ofiary składane na tacę i te przesyłane bezpośrednio na konto parafii. Wszystkich dobroczyńców naszej parafii polecamy na mszy św. w środę o godz.18.00 prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.
  • Przypominamy o cichej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz.17.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.