Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 20.03.2022

· Zapraszamy dziś na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnych o godz. 17.00.

· Serdeczne Bóg zapłać za ofiary wpłacane na konto i  składne z racji III niedzieli. Będą przeznaczone na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem parafii.

· W środę o 19.00 Krąg biblijny i spotkanie rodziców dzieci które idą do I Komunii św. z „grupy parafialnej”.

· W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Na mszy św. o godz. 18.00 będzie można przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklaracje można zabrać dzisiaj. Są przy relikwiach św. Faustyny i św. Jana Pawła II.

· Papież Franciszek w dniu 25 marca br. dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, zaapelował, by w jedności z Ojcem Świętym w katedrach i kościołach Polski duchowieństwo wraz z wiernymi również dokonało tego aktu . W związku z apelem Abp Marek Jędraszewski zaprasza w ten dzień do Katedry na Wawelu, gdzie o godz. 16.30 będzie sprawował Mszę św. i odmówi akt zawierzenia.

· O 17.00 w naszym kościele dokonamy także tego aktu, a o godz. 17.15 i 19.00 będzie Droga Krzyżowa. Z racji Uroczystości w tym dniu niema wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

· W tygodniu zapraszamy na cichą Adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz.17.00 w intencji pokoju na Ukrainie i nawrócenia w naszej parafii i w świecie.

· Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi zbiórkę darów dla Ukrainy. Prosi o środki higieny, nową bieliznę, żywność długoterminową i wodę.

· Czytajmy prasę katolicką.