Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2021

· W tym tygodniu czcimy w poniedziałek św. Łukasza, ewangelistę. W środę św. Jana Kantego, patrona Archidiecezji krakowskiej. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy po mszy św. wieczornej. W piątek św. Jana Pawła II, papieża. Z racji uroczystości w tym dniu nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

· Na Krąg biblijny zapraszamy miłośników Pisma Świętego w przyszłą środę 27.X.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy.

· Informujemy, że wpłacono 3200,0 PLN na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom. „Bóg zapłać” za ofiary składane dziś z racji III niedzieli miesiąca na potrzeby gospodarcze naszej parafii.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Czytajmy prasę katolicka.