Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.10.2021

· W tym tygodniu czcimy w poniedziałek św. Łukasza, ewangelistę. W środę św. Jana Kantego, patrona Archidiecezji krakowskiej. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy po mszy św. wieczornej. W piątek św. Jana Pawła II, papieża. Z racji uroczystości w tym dniu nie ma wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

· Na Krąg biblijny zapraszamy miłośników Pisma Świętego w przyszłą środę 27.X.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy.

· Informujemy, że wpłacono 3200,0 PLN na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom. „Bóg zapłać” za ofiary składane dziś z racji III niedzieli miesiąca na potrzeby gospodarcze naszej parafii.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Czytajmy prasę katolicka.