Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.10.2022

· Bóg zapłać za ofiary składane do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ofiary będą przekazane na wsparcie wykształcenia uboższej młodzieży z mniejszych miejscowości.

· W tym tygodniu czcimy w poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego. We wtorek św. Łukasza, ewangelistę. W czwartek św. Jana Kantego, patrona Archidiecezji krakowskiej. W środę o 18.00 na mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych. W sobotę św. Jana Pawła II, papieża.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do wytrwałej modlitwy.

· Serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom. „Bóg zapłać” za ofiary składane dziś z racji III niedzieli miesiąca na potrzeby gospodarcze naszej parafii.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· W najbliższą niedziele w Kościele rozpocznie się Tydzień misyjny. Do naszej parafii przybędzie Siostra misjonarka pracująca przez wiele lat w Boliwii, która opowie o swojej pracy w warunkach misyjnych. Jednocześnie przed kościołem będą pamiątki misyjne. Ofiara będzie przeznaczona na misje.

· W ubiegłym tygodniu opuścili nasza wspólnotę: +Luba Łotarewicz, +Ryszard Strózik, +Marek Sroczyński, +Daniel Szymczak, +Piotr Tumielewicz. Wieczny odpoczynek…

· Bóg zapłać za przekazane leki do Libanu.

· Czytajmy prasę katolicka.