Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

28 NIEDZIELA ZWYKŁA –9.10.2022

· Za tydzień XXII Dzień Papieski. Będziemy zbierać ofiary na stypendia dla zdolnej, ubogiej młodzieży.

· W czwartek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego. W tym dniu w Arce Pana będzie ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. W sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, doktora kościoła.

· W środę o 18.00 na mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych i Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny.

· W sobotę o 8.00 Msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy o pokój na świecie, w intencji Ojczyzny i naszej parafii.

· Do niedzieli 16.10.2022 trwa zbiórka lekarstw do Libanu. Bóg zapłać wszystkim za przekazane leki kardiologiczne, onkologiczne i przeciwbólowe.

· W tym tygodniu opuścili nasza wspólnotę: śp.+ Kazimiera Gurgul, +Maria Mikosz, +Marek Sroczyński, +Maria Kłosińska. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.