Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2023

  • Gościmy dziś wolontariuszy, którzy będą zbierać ofiary do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Ofiary będą przekazane na wsparcie wykształcenia uboższej młodzieży z mniejszych miejscowości.
  • W liturgii wspominamy: W poniedziałek św. Jadwigę Śląską. We wtorek św. Ignacego Antiocheńskiego. W środę św. Łukasza, ewangelistę. W piątek św. Jana Kantego, patrona Archidiecezji krakowskiej. Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w piątek o 19.00.
  • Nabożeństwo różańcowe jest w niedzielę o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do  modlitwy.
  • Serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom. „Bóg zapłać” za ofiary składane dziś z racji III niedzieli miesiąca na potrzeby naszej parafii.
  • Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji wypominanych zmarłych jest sprawowana msza św. w III piątek miesiąca o godz. 18.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.
  • W ubiegłym tygodniu opuścili naszą wspólnotę: śp. +Maria Dudek, +Marianna Gądek, +Maria Bucka, +Józef Kopacz, +Maria Kędzior. Wieczny odpoczynek…