Liturgia Słowa

Ewangelia (J 3, 16-18)

Bóg posłał swego Syna na świat, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2022

· Dziś zamiast kazania jest adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na uwielbienie Pana Jezusa prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy.

· We wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

· Wspólnota „Nowe serce” zaprasza na otwarte dla wszystkich spotkanie w najbliższy wtorek
4 października. Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie z Pismem Świętym dla wszystkich chętnych w kościele. Serdecznie zapraszamy.

· W środę św. Faustyny. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę na mszy św. o godz. 18.00. O 19.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi z kl. III SP z tereny naszej parafii pragnącymi iść do I Komunii w naszym kościele .

· W piątek NMP Różańcowej. W I piątek spowiedź w godz. 6.30 – 7.30 oraz 16.00 – 18.00. Msza św. dla dzieci o 16.30. O godz.19.00 w kościele pierwsze spotkanie z uczniami klas 8 przed bierzmowaniem.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Ponownie organizujemy zbiórkę leków dla jednego ze szpitali w Libanie, pozbawionego środków do leczenia pacjentów. Prosimy o leki, przede wszystkim przeciwbólowe, kardiologiczne oraz onkologiczne. Ważne, aby miały co najmniej datę ważności minimum do końca 2022 roku, jak również aby leki były w opakowaniach, oraz np. nie połowa w listku, ale cały. Termin zbiórki – do 16 października. Bliższe informacje u ks. Marcina.

· W ubiegłym tygodniu naszą wspólnotę opuściła śp. +Janina Szymczak. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.