Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 9, 57-62)

Naśladowanie Chrystusa wymaga wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże».

Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2022

· Dziś zamiast kazania jest adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po mszy św. z godz. 19.30 zapraszamy na uwielbienie Pana Jezusa prowadzone przez wspólnotę Nowe serce.

· Nabożeństwo różańcowe jest w niedziele o 17.00, a w tygodniu o 17.15. Zachęcamy do modlitwy.

· We wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

· Wspólnota „Nowe serce” zaprasza na otwarte dla wszystkich spotkanie w najbliższy wtorek
4 października. Msza święta o godz. 18.00 a po niej spotkanie z Pismem Świętym dla wszystkich chętnych w kościele. Serdecznie zapraszamy.

· W środę św. Faustyny. Zapraszamy na katechezę dla dorosłych w środę na mszy św. o godz. 18.00. O 19.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi z kl. III SP z tereny naszej parafii pragnącymi iść do I Komunii w naszym kościele .

· W piątek NMP Różańcowej. W I piątek spowiedź w godz. 6.30 – 7.30 oraz 16.00 – 18.00. Msza św. dla dzieci o 16.30. O godz.19.00 w kościele pierwsze spotkanie z uczniami klas 8 przed bierzmowaniem.

· Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe, oraz na mszę św. w Dzień Zaduszny. W intencji zmarłych wypominanych jest sprawowana msza św. w 3 piątek miesiąca o godz. 18.00.

· Ponownie organizujemy zbiórkę leków dla jednego ze szpitali w Libanie, pozbawionego środków do leczenia pacjentów. Prosimy o leki, przede wszystkim przeciwbólowe, kardiologiczne oraz onkologiczne. Ważne, aby miały co najmniej datę ważności minimum do końca 2022 roku, jak również aby leki były w opakowaniach, oraz np. nie połowa w listku, ale cały. Termin zbiórki – do 16 października. Bliższe informacje u ks. Marcina.

· W ubiegłym tygodniu naszą wspólnotę opuściła śp. +Janina Szymczak. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.