Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2023

  • W środę wspominamy w liturgii św. Wincentego à Paulo. W czwartek św. Wacława. W piątek św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W sobotę św. Hieronima.
  • W środę o 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny. O 19.00 spotkanie katechetyczne.
  • Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe oraz na Mszę św. w Dzień Zaduszny. Przypominamy, że w intencji zmarłych, wypominanych w modlitwie niedzielnej, jest sprawowana Msza św. przez cały rok w III piątek miesiąca o godz. 18.00.
  • W sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o 10.00 rozpocznie się Pielgrzymka Żywego Różańca z naszej diecezji.
  • W przyszłą niedzielę I Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00. Zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie różańcowej. Zachęcamy, aby się zapisać do Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.
  • Jeszcze w tym tygodniu trwają zapisy młodzieży z klasy VIII z naszej parafii na katechezy przed bierzmowaniem. Pierwsze spotkanie będzie 6.10. o godz. 19.00 w kościele. Zapisy w kancelarii parafialnej.
  • Dziś wspieramy także Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży w naszej diecezji, w dekanacie i w naszej parafii.
  • W przyszłą niedzielę będzie Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy św. z godz. 19.30. Modlitwę poprowadzi wspólnota Nowe Serce.
  • W ubiegłym tygodniu upuścili naszą wspólnotę: śp. + Zofia Raźny, +Mieczysław Sawicki, +Romualda Jagielska, +Kazimierz Nowak, +Władysław Gutowski, +Łucja Cichosz. Wieczny odpoczynek…
  • Czytajmy prasę katolicką.