Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2023

  • W środę wspominamy w liturgii św. Wincentego à Paulo. W czwartek św. Wacława. W piątek św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W sobotę św. Hieronima.
  • W środę o 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny. O 19.00 spotkanie katechetyczne.
  • Przyjmujemy na wypominki roczne i jednorazowe oraz na Mszę św. w Dzień Zaduszny. Przypominamy, że w intencji zmarłych, wypominanych w modlitwie niedzielnej, jest sprawowana Msza św. przez cały rok w III piątek miesiąca o godz. 18.00.
  • W sobotę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach o 10.00 rozpocznie się Pielgrzymka Żywego Różańca z naszej diecezji.
  • W przyszłą niedzielę I Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.00. Zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie różańcowej. Zachęcamy, aby się zapisać do Wspólnoty Żywego Różańca w naszej parafii.
  • Jeszcze w tym tygodniu trwają zapisy młodzieży z klasy VIII z naszej parafii na katechezy przed bierzmowaniem. Pierwsze spotkanie będzie 6.10. o godz. 19.00 w kościele. Zapisy w kancelarii parafialnej.
  • Dziś wspieramy także Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży w naszej diecezji, w dekanacie i w naszej parafii.
  • W przyszłą niedzielę będzie Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy św. z godz. 19.30. Modlitwę poprowadzi wspólnota Nowe Serce.
  • W ubiegłym tygodniu upuścili naszą wspólnotę: śp. + Zofia Raźny, +Mieczysław Sawicki, +Romualda Jagielska, +Kazimierz Nowak, +Władysław Gutowski, +Łucja Cichosz. Wieczny odpoczynek…
  • Czytajmy prasę katolicką.