Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2023

  • Dziś łączymy się z wiernymi obecnymi w Kalwarii Zebrzydowskiej na 31. Pielgrzymce Rodzin. Dziś także główny dzień Odpustu w Mogile.
  • Jutro przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski i patrona młodzieży. W środę św. Męczenników Koreańskich. W czwartek św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. W piątek św. Pio z Pietrelciny, kapłana.
  • W przyszłą niedzielę część składki będzie przeznaczona na Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży w naszej diecezji, w dekanacie i w naszej parafii. Bóg zapłać za wsparcie tej inicjatywy.
  • Zapraszamy na codzienną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w dni powszednie w godz. 17.00 – 18.00.
  • W środę o 18.00 Msza św. i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.
  • Serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś z racji III niedzieli miesiąca ofiary na tacę i wpłacane na konto parafialne.
  • Trwają zapisy dla uczniów 8. klas z naszej parafii na przygotowanie do bierzmowania. Pierwsze spotkanie 6.10. o 19.00 w kościele.
  • Czytajmy prasę katolicką.