Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 8, 4-15)

Przypowieść o siewcy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść: «Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny».

To mówiąc, wołał: «Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!»

Pytali Go więc Jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: «Wam dano poznać wprost tajemnice królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, „aby patrząc, nie widzieli, i słuchając, nie rozumieli”.

Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia, nie wydają owocu.

Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2022

· We wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma. W tym dniu jest kolejne Nabożeństwo fatimskie w Arce Pana. To 30 rocznica koronacji figury Matki Boskiej Fatimskiej. Msza św. o godz. 18.00. przewodniczyć będzie bp Jan Zając.

· W środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Trwa odpust w Mogile. O 18.00 msza św. na która jest zaproszona nasza parafia. W środę o 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny. W czwartek wspomnienie NMP Bolesnej. W piątek św. męczenników Korneliusza i Cypriana.

· W sobotę 18.09. spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Msza św. o godz. 8.00, a po niej spotkanie w Kościele.

· W przyszłą III niedzielę miesiąca. Składka przeznaczona jest na potrzeby gospodarcze parafii.

· Zapraszamy do grona ministrantów. Bliższe informacje u ks. Marcina.

· W tym tygodniu opuścili nasza wspólnotę; śp. +Jadwiga Cholewińska, +Robert Pawłowski. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.