Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2022

· We wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma. W tym dniu jest kolejne Nabożeństwo fatimskie w Arce Pana. To 30 rocznica koronacji figury Matki Boskiej Fatimskiej. Msza św. o godz. 18.00. przewodniczyć będzie bp Jan Zając.

· W środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Trwa odpust w Mogile. O 18.00 msza św. na która jest zaproszona nasza parafia. W środę o 19.00 zapraszamy na Krąg biblijny. W czwartek wspomnienie NMP Bolesnej. W piątek św. męczenników Korneliusza i Cypriana.

· W sobotę 18.09. spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Msza św. o godz. 8.00, a po niej spotkanie w Kościele.

· W przyszłą III niedzielę miesiąca. Składka przeznaczona jest na potrzeby gospodarcze parafii.

· Zapraszamy do grona ministrantów. Bliższe informacje u ks. Marcina.

· W tym tygodniu opuścili nasza wspólnotę; śp. +Jadwiga Cholewińska, +Robert Pawłowski. Wieczny odpoczynek…

· Czytajmy prasę katolicka.