Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.01.2022

 1. W dniach od 18.01. do 25.01. będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – prosimy o modlitwę.
 2. Kalendarz liturgiczny:
  1. W poniedziałek św. Antoniego, opata.
  2. W środę św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  3. W piątek św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
 3. W tym tygodniu obchodzi imieniny nasz organista pan Sebastian. Składamy serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i zdrowia w pracy dla naszej wspólnoty parafialnej.
 4. Za tydzień 23.01.2022 o godz. 17.00 zapraszamy na  Koncert i wspólne kolędowanie z chórem Vox Populi pod dyrekcją p. Rafała Marchewczyka.
 5. Zachęcamy do udziału w adoracji codziennie w dni powszednie od godz. 17.00.
 6. Bardzo dziękujemy za ofiary składane dziś na tacę na potrzeby parafii. W najbliższym czasie czeka nas wymiana pieca gazowego w budynku parafialnym.  Będzie to piec bardziej oszczędny. Prosimy o modlitwę, aby parafia mogła funkcjonować w miarę normalnie w tym trudnym czasie. Postarajmy się, by otoczyć troską najbardziej potrzebujących pomocy materialnej, lecz także duchowego wsparcia. Niech Chrystus Pan będzie dla nas źródłem nadziei i mocą wytrwanie w trudnościach.
 7. Czytajmy prasę katolicką.