Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 14, 22-25)

To jest Ciało moje. To jest moja Krew

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13.03.2022

  • Dziś zamiast kazania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu przeniesiona z ubiegłej niedzieli. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową o 17.15 i 19.00. W dni powszednie jest cicha Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie od 17.00. Ofiarujmy tę Adoracji w intencji pokoju na świecie, szczególnie o ustanie wojny w Ukrainie.
  • W sobotę Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na mszę św. i spotkanie w sobotę o godz. 8.00.
  • Bóg zapłać za wielkie serce, ofiarność i wszelką pomoc duchową i materialną udzieloną uchodźcom z ogarniętych wojną terenów Ukrainy.
  • Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i wpłacane na konto parafialne. Za tydzień 3 niedziela miesiąca. Ofiary będą przeznaczone na utrzymanie kościoła i na koszty związane z montażem nowego pieca gazowego.
  • Czytajmy prasę katolicką.