Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 11, 27-33)

Skąd pochodzi władza Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: «Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?»

Jezus im odpowiedział: «Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi na nie, a powiem wam, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie Mi».

Oni zastanawiali się między sobą: «Jeśli powiemy: „Z nieba”, to nam zarzuci: „Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?” Powiemy: „Od ludzi”». Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy rzeczywiście uważali Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: «Nie wiemy».

Jezus im rzekł: «Zatem i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13.03.2022

  • Dziś zamiast kazania będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu przeniesiona z ubiegłej niedzieli. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową o 17.15 i 19.00. W dni powszednie jest cicha Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie od 17.00. Ofiarujmy tę Adoracji w intencji pokoju na świecie, szczególnie o ustanie wojny w Ukrainie.
  • W sobotę Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Apostolstwo Dobrej Śmierci zaprasza na mszę św. i spotkanie w sobotę o godz. 8.00.
  • Bóg zapłać za wielkie serce, ofiarność i wszelką pomoc duchową i materialną udzieloną uchodźcom z ogarniętych wojną terenów Ukrainy.
  • Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na tacę i wpłacane na konto parafialne. Za tydzień 3 niedziela miesiąca. Ofiary będą przeznaczone na utrzymanie kościoła i na koszty związane z montażem nowego pieca gazowego.
  • Czytajmy prasę katolicką.