Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 02.01.2022

·    Bóg zapłać ks. Jackowi Krzemieniowi za wygłoszone kazania. Niech Bóg błogosławi całej wspólnocie Chleb Życia w Nowym 2022 Roku. Szczęść Boże!

·    W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Błogosławieństwo kredy i kadzidła na każdej mszy św.

·    W sobotę na mszy św. o 8.00 zmiana tajemnic Różańca św. dla tych Róż, które nie uczyniły tego 01.01.2022. Zapraszamy chętnych do zapisania się do Żywego Różańca w naszej parafii.

·    Uwielbienie Pana Jezusa prowadzone przez Wspólnotę Nowe Serce będzie w przyszłą niedzielę po mszy św. z godz. 19.30.

·    Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla wszystkich za pomoc w godnym przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia. Serdeczne „Bóg zapłać” ofiarodawcom za ofiary składane na tace, w przedsionku kościoła, a także wpłacane na konto parafialne. W każdą środę na mszy św. o 18.00 modlimy się za wszystkich ofiarodawców.

·    W tym roku ze względu na epidemię nie będzie kolędy w tradycyjnej formie. W tym tygodniu chcemy odwiedzić parafian, którzy nas zaprosili.

Harmonogram Wizyty Duszpasterskiej

  • os. Spółdzielcze – Poniedziałek 03.01.2022 od godz. 14:00
  • os. Teatralne – Wtorek 04.01.2022 od godz. 14:00
  • os. Teatralne – Środa 05.01.2022 od godz. 14:00

·    Zapraszamy do codziennej cichej adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie o godz. 17.00 w dni powszednie. Pan Jezus czeka na nas!

·    Można sobie zabrać do domu kalendarze parafialne.

·    Czytajmy prasę katolicką.