Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.08.2023

  • Dziś w Arce Pana kolejne Nabożeństwo fatimskie o 18.00. Jutro wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika.
  • We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest święto zobowiązujące do uczestnictwa we mszy św. Msze św. będą sprawowane jak w niedzielę. Na każdej mszy św. poświecenie ziół i kwiatów. W czwartek czcimy św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej. 
  • Za tydzień III niedziela miesiąca. Składka na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary i modlitwę.
  • W dni powszednie zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciszy od godz. 17.00.
  • Czytajmy prasę katolicką.