Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2023

  • Zachęcamy do podjęcia w duchu pokuty, rezygnacji w sierpniu z używania napojów alkoholowych w intencji Kościoła, Ojczyzny i pokoju na świecie.
  • W poniedziałek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. We wtorek św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W piątek wspomnienie św. Jana Marii Vianenneya, kapłana.
  • W środę każdy wierny, który nawiedzi kościół parafialny i tam pobożnie odmówi Ojcze nasz i Wierzę, może uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.
  • W I piątek miesiąca spowiedź św. w godz. 6.30 – 7.30 oraz 17.00 – 18.30. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00. Kancelaria w I piątek jest nieczynna. W I piątek odwiedziny chorych z os. Spółdzielczego.
  • W I sobotę o 9.00 udajemy się do chorych z os. Uroczego, Krakowiaków i Teatralnego. Zapisy chorych w zakrystii i kancelarii. W I sobotę kancelaria jest nieczynna .
  • Dziś zbiórka przed kościołem na Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z os. Centrum C. Bóg zapłać za wsparcie.
  • Zachęcamy do udziału w Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, na którą można się zapisać w dniach od 1 do 5 sierpnia w Arce Pana.
  • Czytajmy prasę katolicką.