Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2023

  • Zachęcamy do podjęcia w duchu pokuty, rezygnacji w sierpniu z używania napojów alkoholowych w intencji Kościoła, Ojczyzny i pokoju na świecie.
  • W poniedziałek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. We wtorek św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W piątek wspomnienie św. Jana Marii Vianenneya, kapłana.
  • W środę każdy wierny, który nawiedzi kościół parafialny i tam pobożnie odmówi Ojcze nasz i Wierzę, może uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.
  • W I piątek miesiąca spowiedź św. w godz. 6.30 – 7.30 oraz 17.00 – 18.30. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00. Kancelaria w I piątek jest nieczynna. W I piątek odwiedziny chorych z os. Spółdzielczego.
  • W I sobotę o 9.00 udajemy się do chorych z os. Uroczego, Krakowiaków i Teatralnego. Zapisy chorych w zakrystii i kancelarii. W I sobotę kancelaria jest nieczynna .
  • Dziś zbiórka przed kościołem na Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z os. Centrum C. Bóg zapłać za wsparcie.
  • Zachęcamy do udziału w Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, na którą można się zapisać w dniach od 1 do 5 sierpnia w Arce Pana.
  • Czytajmy prasę katolicką.