Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.07.2023

  • Zachęcamy do podjęcia w duchu pokuty, rezygnacji w sierpniu z używania napojów alkoholowych w intencji Kościoła, Ojczyzny i pokoju na świecie.
  • W poniedziałek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. We wtorek św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W piątek wspomnienie św. Jana Marii Vianenneya, kapłana.
  • W środę każdy wierny, który nawiedzi kościół parafialny i tam pobożnie odmówi Ojcze nasz i Wierzę, może uzyskać odpust zupełny „Porcjunkuli”.
  • W I piątek miesiąca spowiedź św. w godz. 6.30 – 7.30 oraz 17.00 – 18.30. Msza św. o godz. 7.00 i 18.00. Kancelaria w I piątek jest nieczynna. W I piątek odwiedziny chorych z os. Spółdzielczego.
  • W I sobotę o 9.00 udajemy się do chorych z os. Uroczego, Krakowiaków i Teatralnego. Zapisy chorych w zakrystii i kancelarii. W I sobotę kancelaria jest nieczynna .
  • Dziś zbiórka przed kościołem na Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym z os. Centrum C. Bóg zapłać za wsparcie.
  • Zachęcamy do udziału w Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, na którą można się zapisać w dniach od 1 do 5 sierpnia w Arce Pana.
  • Czytajmy prasę katolicką.