Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

16 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2022

¨     W poniedziałek wspomnienie św. Szymona z Lipnicy. W piątek święto św. Marii  Magdaleny. W sobotę czcimy św. Brygidę,  patronkę Europy.

¨     Bardzo dziękujemy za modlitwy i ofiary składane dziś w 3 niedzielę miesiąca, a także przesłane na konto parafii. Ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby parafii. Polecamy Panu Bogu wszystkich troszczących się o parafię w modlitwie w środę na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy.

¨     Pogrzeb śp. +Stanisława Szkółki, ojca ks. Zbigniewa- wikariusza naszej parafii odbędzie się w Libiążu 19.07.2022 (wtorek)o godz. 13.00 w parafii Przemienienia Pańskiego. Jest zamówiony autobus dla chcących uczestniczyć w tym pogrzebie. Wyjazd o 10.30 spod naszego kościoła. Zapisy w zakrystii i kancelarii do poniedziałku. Cena 10 PLN. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Prosimy o modlitwę w intencji ks. Zbigniewa.

¨     Czytajmy prasę katolicką.