Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

16 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2022

¨     W poniedziałek wspomnienie św. Szymona z Lipnicy. W piątek święto św. Marii  Magdaleny. W sobotę czcimy św. Brygidę,  patronkę Europy.

¨     Bardzo dziękujemy za modlitwy i ofiary składane dziś w 3 niedzielę miesiąca, a także przesłane na konto parafii. Ofiary będą przeznaczone na bieżące potrzeby parafii. Polecamy Panu Bogu wszystkich troszczących się o parafię w modlitwie w środę na Nowennie do MB Nieustającej Pomocy.

¨     Pogrzeb śp. +Stanisława Szkółki, ojca ks. Zbigniewa- wikariusza naszej parafii odbędzie się w Libiążu 19.07.2022 (wtorek)o godz. 13.00 w parafii Przemienienia Pańskiego. Jest zamówiony autobus dla chcących uczestniczyć w tym pogrzebie. Wyjazd o 10.30 spod naszego kościoła. Zapisy w zakrystii i kancelarii do poniedziałku. Cena 10 PLN. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! Prosimy o modlitwę w intencji ks. Zbigniewa.

¨     Czytajmy prasę katolicką.