Liturgia Słowa

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

15 NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2022

¨ Dzisiaj na mszy św. o 11.30 dziękując za wszelkie dobro, prosimy Boga o opiekę i Jego błogosławieństwo dla s. Małgorzaty Tadeuszy Dyrek, która posługiwała w naszej parafii. Wielu łask Bożych życzymy Siostrze na nowym miejscu pracy.

¨ W poniedziałek święto św. Benedykta, opata – patrona Europy. We wtorek  czcimy św. Brunona  Bonifacego z Kwerfurtu. W środę św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.  W „Arce Pana” kolejne Nabożeństwo Fatimskie. W piątek św. Bonawenturę. W sobotę Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – NMP Szkaplerznej. O godz. 8.00 msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.

¨ Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka przeznaczona na bieżące prace przy naszym kościele.

¨ Zapraszamy na 42. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę we Wspólnocie IV Nowohuckiej w dniach 6 – 11 sierpnia. Zapisy do końca lipca w parafii MB Królowej Polski w Bieńczycach w kościele „Arka Pana”.

¨ Przypominamy, że przez wakacje nie ma w naszym kościele mszy św. o 13.00 w niedzielę, a tygodniu nie ma mszy św. o godz. 6.30.

¨ Czytajmy prasę katolicką.