Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 21, 33-43. 45-46)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:

«Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna.

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Arcykapłani i faryzeusze, słuchając Jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się Go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały Go za proroka.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

14 NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.07.2023

  • We wtorek święto św. Benedykta, opata – patrona Europy. W środę czcimy św. Brunona Bonifacego
    z Kwerfurtu. W czwartek wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. W „Arce Pana” kolejne Nabożeństwo Fatimskie. W sobotę wspominamy św. Bonawenturę. O godz. 8.00 msza św. i spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci.
  • Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka będzie przeznaczona na bieżące prace przy naszym kościele.
  • Zapraszamy na 43. Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę we Wspólnocie IV Nowohuckiej w dniach
    6 – 11 sierpnia. Zapisy do końca lipca w parafii MB Królowej Polski w Bieńczycach w kościele „Arka Pana”.
  • Przypominamy, że przez wakacje nie ma w naszym kościele mszy św. o 13.00 w niedzielę, a tygodniu nie ma mszy św. o godz. 6.30.
  • Czytajmy prasę katolicką.