Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 18-26)

Uzdrowienie kobiety i wskrzeszenie córki Jaira

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus mówił do uczniów, oto przyszedł do Niego pewien zwierzchnik synagogi i oddając Mu pokłon, prosił: «Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i połóż na nią rękę, a żyć będzie». Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim.

Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa».

Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł: «Ufaj, córko! Twoja wiara cię ocaliła». I od tej chwili kobieta była zdrowa.

Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: «Odsuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi». A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2022

  • Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziś po mszy św. z godz. 19.30. Modlitwę prowadzi Wspólnota Nowe Serce. Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Sanktuarium św. Jana Pawła II.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • Droga krzyżowa w piątek o 17.15 i o 19.00 (szczególnie dla młodych). Dzieci zapraszamy w sobotę na godz. 10.00.
  • Rekolekcje parafialne odbędą się w 5 niedziele Wielkiego Postu w dniach 3.04 – 5.04. 2022. Poprowadzi je Prowincjał Saletynów – ks. Grzegorz Zembroń.
  • Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na pomoc dla Ukrainy. Złożono 27000,00 PLN. Pieniądze wpłacono na konto Caritas. Wszystkich dobroczyńców polecamy Panu Bogu w modlitwie i mszy św. w środę o godz. 18.00.
  • Zachęcamy do włączenia się w cichą modlitwę adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz. 17.00.  Trwajmy na modlitwie błagając Boga o pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie.
  • Państwowa Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi całodobową zbiórkę darów dla Ukrainy.
  • Szkoła Branżowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowej Hucie na os. Sportowym 28 zaprasza na Dni Otwarte w dniach 12 i 26 marca. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Czytajmy prasę katolicką.