Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2022

  • Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziś po mszy św. z godz. 19.30. Modlitwę prowadzi Wspólnota Nowe Serce. Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Sanktuarium św. Jana Pawła II.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • Droga krzyżowa w piątek o 17.15 i o 19.00 (szczególnie dla młodych). Dzieci zapraszamy w sobotę na godz. 10.00.
  • Rekolekcje parafialne odbędą się w 5 niedziele Wielkiego Postu w dniach 3.04 – 5.04. 2022. Poprowadzi je Prowincjał Saletynów – ks. Grzegorz Zembroń.
  • Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na pomoc dla Ukrainy. Złożono 27000,00 PLN. Pieniądze wpłacono na konto Caritas. Wszystkich dobroczyńców polecamy Panu Bogu w modlitwie i mszy św. w środę o godz. 18.00.
  • Zachęcamy do włączenia się w cichą modlitwę adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz. 17.00.  Trwajmy na modlitwie błagając Boga o pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie.
  • Państwowa Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi całodobową zbiórkę darów dla Ukrainy.
  • Szkoła Branżowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowej Hucie na os. Sportowym 28 zaprasza na Dni Otwarte w dniach 12 i 26 marca. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Czytajmy prasę katolicką.