Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 10, 21-24)

Jezus rozradował się w Duchu Świętym

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».

Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.03.2022

  • Dziś I niedziela Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00 i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu. Za udział w Gorzkich żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziś po mszy św. z godz. 19.30. Modlitwę prowadzi Wspólnota Nowe Serce. Składka dzisiejsza jest przeznaczona na Sanktuarium św. Jana Pawła II.
  • W środę Krąg biblijny o 19.00.
  • Droga krzyżowa w piątek o 17.15 i o 19.00 (szczególnie dla młodych). Dzieci zapraszamy w sobotę na godz. 10.00.
  • Rekolekcje parafialne odbędą się w 5 niedziele Wielkiego Postu w dniach 3.04 – 5.04. 2022. Poprowadzi je Prowincjał Saletynów – ks. Grzegorz Zembroń.
  • Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na pomoc dla Ukrainy. Złożono 27000,00 PLN. Pieniądze wpłacono na konto Caritas. Wszystkich dobroczyńców polecamy Panu Bogu w modlitwie i mszy św. w środę o godz. 18.00.
  • Zachęcamy do włączenia się w cichą modlitwę adoracji Pana Jezusa w Najświętszym sakramencie w dni powszednie o godz. 17.00.  Trwajmy na modlitwie błagając Boga o pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie.
  • Państwowa Szkoła Aspirantów Pożarnictwa na os. Zgody 18 prowadzi całodobową zbiórkę darów dla Ukrainy.
  • Szkoła Branżowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Nowej Hucie na os. Sportowym 28 zaprasza na Dni Otwarte w dniach 12 i 26 marca. Szkoła kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Czytajmy prasę katolicką.