Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8)

Jezus lituje się nad znękanymi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 9.10.2022 – 15.10.2022

NIEDZIELA 9.10.2022
7.00 – + Adelajda, Stanisław, Dawid Żur
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla VII Róży
ich rodzin
10.00 – + Urszula Chłopek /gr./
11.30 – + Wacław Paszkowski
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Bonifacy Kitliński, rodzice i teściowie
19.30 – + Janina Dybała – 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 10.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zdzisław Batiuszczak
18.00 – + Marek Nocoń – 1 r. śm.

WTOREK 11.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Eugenia Nawieśniak
18.00 – + Helena Majcherczyk

ŚRODA 12.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Bolesław, Franciszek, Wanda, Janina, Jadwiga Korcipa
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 13.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Krystyna Baumann
18.00 – + Edward Dubiel – z okazji imienin

PIĄTEK 14.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zbigniew Kozdęba
18.00 – + Wiesław Gromek

SOBOTA 15.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Jacek Kura
8.00 – + Teresa Celejewska – Gębska
18.00 – dziękczynna w 25 r. ślubu Magdaleny i Roberta, 55 r. ślubu Anny i Ryszarda