Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 9.10.2022 – 15.10.2022

NIEDZIELA 9.10.2022
7.00 – + Adelajda, Stanisław, Dawid Żur
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla VII Róży
ich rodzin
10.00 – + Urszula Chłopek /gr./
11.30 – + Wacław Paszkowski
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Bonifacy Kitliński, rodzice i teściowie
19.30 – + Janina Dybała – 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 10.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zdzisław Batiuszczak
18.00 – + Marek Nocoń – 1 r. śm.

WTOREK 11.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Eugenia Nawieśniak
18.00 – + Helena Majcherczyk

ŚRODA 12.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Bolesław, Franciszek, Wanda, Janina, Jadwiga Korcipa
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 13.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Krystyna Baumann
18.00 – + Edward Dubiel – z okazji imienin

PIĄTEK 14.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zbigniew Kozdęba
18.00 – + Wiesław Gromek

SOBOTA 15.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Jacek Kura
8.00 – + Teresa Celejewska – Gębska
18.00 – dziękczynna w 25 r. ślubu Magdaleny i Roberta, 55 r. ślubu Anny i Ryszarda