Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 9.10.2022 – 15.10.2022

NIEDZIELA 9.10.2022
7.00 – + Adelajda, Stanisław, Dawid Żur
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla VII Róży
ich rodzin
10.00 – + Urszula Chłopek /gr./
11.30 – + Wacław Paszkowski
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Bonifacy Kitliński, rodzice i teściowie
19.30 – + Janina Dybała – 1 r. śm.

PONIEDZIAŁEK 10.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zdzisław Batiuszczak
18.00 – + Marek Nocoń – 1 r. śm.

WTOREK 11.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Eugenia Nawieśniak
18.00 – + Helena Majcherczyk

ŚRODA 12.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Bolesław, Franciszek, Wanda, Janina, Jadwiga Korcipa
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 13.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Krystyna Baumann
18.00 – + Edward Dubiel – z okazji imienin

PIĄTEK 14.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Zbigniew Kozdęba
18.00 – + Wiesław Gromek

SOBOTA 15.10.2022
6.30 – + Urszula Chłopek /gr./
7.00 – + Jacek Kura
8.00 – + Teresa Celejewska – Gębska
18.00 – dziękczynna w 25 r. ślubu Magdaleny i Roberta, 55 r. ślubu Anny i Ryszarda