Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 26, 36-42)

Smutna jest dusza moja aż do śmierci

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus z uczniami przyszedł do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do nich: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę». Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest dusza moja aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną».

I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!»

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak oto nie mogliście jednej godziny czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 5.12.2021 – 11.12.2021

NIEDZIELA 5.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – ZA PARAFIAN
10.00 – + Wiesław Pędziwiatr
11.30 – + Stanisław – 46 r. śm.
13.00 – + Adam Duniec1800 – dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla Anny
19.30 – + Emilia Malik

PONIEDZIAŁEK 6.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Janina, Marian i Tadeusz Grela 
18.00 – + Natalia, Mieczysław Misztal, c. Jolanta

WTOREK 7.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Jerzy Miska
18.00 – + Anna Woźniak

ŚRODA 8.12.2021 NIEPOKALANE POCZĘCIE
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej  dla VII Róży i ich rodzin
10.00 – + Rozalia i Jakub Matczuk
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Maria Wątor i mąż Henryk, Lucyna Wątor

CZWARTEK 9.12.2021
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
7.15 –  + Ryszard Sęk
18.00 – dziękczynna w 65 r. urodzin Małgorzaty z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

PIĄTEK 10.12.2021
6.15 –  + Walter Kolodka – 3 r. śm.
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
18.00 – + Helena Jankowska – 35 r. śm.

SOBOTA 11.12.2021
6.15 –  + Tadeusz, Maria, Władysław, Grzegorz Konik
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.00 – + Zbigniew Olech
18.00 – + Kazimierz Gawlik – 8 r. śm.