Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 5.12.2021 – 11.12.2021

NIEDZIELA 5.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – ZA PARAFIAN
10.00 – + Wiesław Pędziwiatr
11.30 – + Stanisław – 46 r. śm.
13.00 – + Adam Duniec1800 – dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla Anny
19.30 – + Emilia Malik

PONIEDZIAŁEK 6.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Janina, Marian i Tadeusz Grela 
18.00 – + Natalia, Mieczysław Misztal, c. Jolanta

WTOREK 7.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Jerzy Miska
18.00 – + Anna Woźniak

ŚRODA 8.12.2021 NIEPOKALANE POCZĘCIE
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej  dla VII Róży i ich rodzin
10.00 – + Rozalia i Jakub Matczuk
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Maria Wątor i mąż Henryk, Lucyna Wątor

CZWARTEK 9.12.2021
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
7.15 –  + Ryszard Sęk
18.00 – dziękczynna w 65 r. urodzin Małgorzaty z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

PIĄTEK 10.12.2021
6.15 –  + Walter Kolodka – 3 r. śm.
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
18.00 – + Helena Jankowska – 35 r. śm.

SOBOTA 11.12.2021
6.15 –  + Tadeusz, Maria, Władysław, Grzegorz Konik
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.00 – + Zbigniew Olech
18.00 – + Kazimierz Gawlik – 8 r. śm.