Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 5.12.2021 – 11.12.2021

NIEDZIELA 5.12.2021
7.00 – + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – ZA PARAFIAN
10.00 – + Wiesław Pędziwiatr
11.30 – + Stanisław – 46 r. śm.
13.00 – + Adam Duniec1800 – dziękczynna za otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o dalsza opiekę Bożą dla Anny
19.30 – + Emilia Malik

PONIEDZIAŁEK 6.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Janina, Marian i Tadeusz Grela 
18.00 – + Natalia, Mieczysław Misztal, c. Jolanta

WTOREK 7.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch  /gr./
7.15 – + Jerzy Miska
18.00 – + Anna Woźniak

ŚRODA 8.12.2021 NIEPOKALANE POCZĘCIE
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej  dla VII Róży i ich rodzin
10.00 – + Rozalia i Jakub Matczuk
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Maria Wątor i mąż Henryk, Lucyna Wątor

CZWARTEK 9.12.2021
6.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
7.15 –  + Ryszard Sęk
18.00 – dziękczynna w 65 r. urodzin Małgorzaty z prośbą o dalsze bł. Boże, zdrowie i potrzebne łaski

PIĄTEK 10.12.2021
6.15 –  + Walter Kolodka – 3 r. śm.
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
18.00 – + Helena Jankowska – 35 r. śm.

SOBOTA 11.12.2021
6.15 –  + Tadeusz, Maria, Władysław, Grzegorz Konik
7.15 –  + Teresa Makuch  /gr./
8.00 – + Zbigniew Olech
18.00 – + Kazimierz Gawlik – 8 r. śm.