Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 30.06.2024 – 06.07.2024

NIEDZIELA 30.6.2024
7:00 – + Roman Świgost – 1 r. śm.
8:30 – + Józef Plewa – 6 r. śm., Anna Chudy – 38 r. śm., m. Stefan, z rdz. Podlipnych
10:00 – + Czesław Sikorski /gr./
11:30 – + Władysława i Stanisław Hetman
18:00 – + Józef Psuj
19:30 – dziękczynna z prośbą o łaski i bł. Boże dla Julii, Anastazji, Pauliny, Patryka

PONIEDZIAŁEK 1.7.2024
7:00 – + Jan Fielek
18:00 – + Władysław Gutowski

WTOREK 2.7.2024
7:00 – + Władysława Janik
18:00 – + Grażyna Mietła

ŚRODA 3.7.2024
7:00 – + Wiesława Biel
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 4.7.2024
7:00 – + Stanisława Łobaza
18:00 – + Grażyna Kołodziej, Maria Gaudyn

PIĄTEK 5.7.2024
7:00 – + Marek Michniak
18:00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 6.7.2024
7:00 – + Wiesława Biel
18:00 – + Bogumiła Trojan, Marian Bednarz – 6 r. śm.