Liturgia Słowa

Ewangelia (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 30.01.2022 – 05.02.2022

NIEDZIELA 30.1.2022
7:00 – + ZA PARAFIAN
8:30 – + Antoni Sitko – 18 r. śm.
10:00 – + Helena i Tadeusz Gach
11:30 – + Tadeusz Tylek
13:00 – + Władysław, Anna Markowicz
18:00 – o bł. Boże dla Mateusza w podejmowaniu decyzji życiowych
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./

PONIEDZIAŁEK 31.1.2022
6:30 – + Janina Knapik
7:00 – + Helena Jaros
18:00 – dziękczynna w 35 r. ur. Krzysztofa z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne
łaski

WTOREK 1.2.2022
6:30 – + Krystyna Fugiel
7:00 – + Helena Konieczko /gr./
18:00 – + Ryszard Słabczyński – 10 r. śm.

ŚRODA 2.2.2022 OFIAROWANIE PAŃSKIE
7:00 – + Wanda Fresel
8:30 – + Stanisława Borkowska
10:00 – + Helena Konieczko /gr./
18:00 – NOWENNA
19:30 – + Anna Woźniak – 3 r. śm.

CZWARTEK 3.2.2022
6:30 – + Jolanta Wasyłyszyn
7:00 – + Maria i Ignacy Działowy
18:00 – + Helena Konieczko /gr./

PIĄTEK 4.2.2022
6:30 – + Jadwiga Dybał
7:00 – + Grażyna Blus
16:30 – + Helena Konieczko /gr./
18:00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 5.2.2022
6:30 – + Władysława Olszewska
7:00 – + Wanda Fresel
8:00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18:00 – + Helena Konieczko /gr./