Liturgia Słowa

Ewangelia (J 8, 51-59)

Abraham ujrzał mój dzień

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».

Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»

Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».

Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».

Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 3.4.2022 – 9.4.2022

NIEDZIELA 3.4.2022
7.00 – ZA PARAFIAN
8.30 – + Irena Obrzut – 3 r. śm., mąż Stanisław i zm. z rdz.
10.00 – + Adela Senderowska
11.30 – + Anna i Stefan Ciępka
13.00 – + Aniela i Jan Dziedzina i zm. rodzeństwo
18.00 – + Aniela Zelek
19.30 – + Tadeusz Czopik

PONIEDZIAŁEK 4.4.2022
7.00 – + Ryszard Maćkowski
8.30 – dziękczynna dla Anny Pecka i Sebastiana wnuka
10.00 – + Stefan Petlic, Wojciech, Józefa, Eugeniusz, Henryka Gilowie
16.30 – + Anna Wasilewska
18.00 – + Eugeniusz Król

WTOREK 5.4.2022
7.00 – + Teresa, Kazimierz Makuch, Anna, Tadeusz Powietrzyńscy
8.30 – + Wacław Koćma
10.00 – + Ryszard Madej
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – + Józef Chłopek – 4 r. śm., Urszula Chłopek

ŚRODA 6.4.2022
7.00 – + Roman Kapusta, Katarzyna, Emil, Henryk Krzciuk
8.30 – + Jadwiga Dybał
10.00 – + Lucjan Pędziwiatr – 8 r. śm.
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Jerzy Kaczmarczyk

CZWARTEK 7.4.2022
6.30 – + Eugenia Fima
7.00 – + Edward Biskup i zm. rodzice
18.00 – + Maria, Feliks Gądek

PIĄTEK 8.4.2022
6.30 – + Bolesław, Helena Jasińscy i zm. z rdz.
7.00 – + Franciszek Pałach
18.00 – + Roman Pach

SOBOTA 9.4.2022
6.30 – + Krystyna Górecka
7.00 – + Adela Krzyk
8.00 – + Maria Stalmach, Leon Stalmach – 13 r. śm.
18.00 – + Ewa, Jan Mancewicz