Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 3.4.2022 – 9.4.2022

NIEDZIELA 3.4.2022
7.00 – ZA PARAFIAN
8.30 – + Irena Obrzut – 3 r. śm., mąż Stanisław i zm. z rdz.
10.00 – + Adela Senderowska
11.30 – + Anna i Stefan Ciępka
13.00 – + Aniela i Jan Dziedzina i zm. rodzeństwo
18.00 – + Aniela Zelek
19.30 – + Tadeusz Czopik

PONIEDZIAŁEK 4.4.2022
7.00 – + Ryszard Maćkowski
8.30 – dziękczynna dla Anny Pecka i Sebastiana wnuka
10.00 – + Stefan Petlic, Wojciech, Józefa, Eugeniusz, Henryka Gilowie
16.30 – + Anna Wasilewska
18.00 – + Eugeniusz Król

WTOREK 5.4.2022
7.00 – + Teresa, Kazimierz Makuch, Anna, Tadeusz Powietrzyńscy
8.30 – + Wacław Koćma
10.00 – + Ryszard Madej
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – + Józef Chłopek – 4 r. śm., Urszula Chłopek

ŚRODA 6.4.2022
7.00 – + Roman Kapusta, Katarzyna, Emil, Henryk Krzciuk
8.30 – + Jadwiga Dybał
10.00 – + Lucjan Pędziwiatr – 8 r. śm.
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Jerzy Kaczmarczyk

CZWARTEK 7.4.2022
6.30 – + Eugenia Fima
7.00 – + Edward Biskup i zm. rodzice
18.00 – + Maria, Feliks Gądek

PIĄTEK 8.4.2022
6.30 – + Bolesław, Helena Jasińscy i zm. z rdz.
7.00 – + Franciszek Pałach
18.00 – + Roman Pach

SOBOTA 9.4.2022
6.30 – + Krystyna Górecka
7.00 – + Adela Krzyk
8.00 – + Maria Stalmach, Leon Stalmach – 13 r. śm.
18.00 – + Ewa, Jan Mancewicz