Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 3.4.2022 – 9.4.2022

NIEDZIELA 3.4.2022
7.00 – ZA PARAFIAN
8.30 – + Irena Obrzut – 3 r. śm., mąż Stanisław i zm. z rdz.
10.00 – + Adela Senderowska
11.30 – + Anna i Stefan Ciępka
13.00 – + Aniela i Jan Dziedzina i zm. rodzeństwo
18.00 – + Aniela Zelek
19.30 – + Tadeusz Czopik

PONIEDZIAŁEK 4.4.2022
7.00 – + Ryszard Maćkowski
8.30 – dziękczynna dla Anny Pecka i Sebastiana wnuka
10.00 – + Stefan Petlic, Wojciech, Józefa, Eugeniusz, Henryka Gilowie
16.30 – + Anna Wasilewska
18.00 – + Eugeniusz Król

WTOREK 5.4.2022
7.00 – + Teresa, Kazimierz Makuch, Anna, Tadeusz Powietrzyńscy
8.30 – + Wacław Koćma
10.00 – + Ryszard Madej
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – + Józef Chłopek – 4 r. śm., Urszula Chłopek

ŚRODA 6.4.2022
7.00 – + Roman Kapusta, Katarzyna, Emil, Henryk Krzciuk
8.30 – + Jadwiga Dybał
10.00 – + Lucjan Pędziwiatr – 8 r. śm.
16.30 – + Tadeusz Czopik
18.00 – NOWENNA
19.30 – + Jerzy Kaczmarczyk

CZWARTEK 7.4.2022
6.30 – + Eugenia Fima
7.00 – + Edward Biskup i zm. rodzice
18.00 – + Maria, Feliks Gądek

PIĄTEK 8.4.2022
6.30 – + Bolesław, Helena Jasińscy i zm. z rdz.
7.00 – + Franciszek Pałach
18.00 – + Roman Pach

SOBOTA 9.4.2022
6.30 – + Krystyna Górecka
7.00 – + Adela Krzyk
8.00 – + Maria Stalmach, Leon Stalmach – 13 r. śm.
18.00 – + Ewa, Jan Mancewicz