Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 29.10.2023 – 04.11.2023

Niedziela – 29.10.2023

7.00 – + Krzysztof Gondek (3 r. śm.)

8.30 – + Wiktoria, Tadeusz Sieniuta

10.00 – + Jerzy Sitko /gr./

11.30 – + Jerzy, Stanisława, Karol, Andrzej, Irena

13.00 – + Julian Drożdż (23 r. śm.)

18.00 – + Helena Wójcik

19.30 – ZA PARAFIAN

Poniedziałek – 30.10.2023

6.30 – + Zdzisław Samel

7.00 – + Stefan Ślusarczyk (10 r. śm.)

18.00 – + Jerzy Sitko /gr./

Wtorek – 31.10.2023

6.30 – + Daniela Furman (1 r. śm.)

7.00 – + Ludwik Janiszewski (42 r. śm.)

18.00 – + Marianna Włodarczyk

Środa – 01.11.2023 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.00 – + ZA PARAFIAN

8.30 – + Marek Mietła /gr./

10.00 – + Józef, Julia Pacanek

11.30 – + Waldemar Kulach

13.00 – + Józef i Zofia Malik

18.00 – + Stanisława Szafran

19.30 – + Helena Rzeźnik

Czwartek – 02.11.2023 WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

7.00 – + Marek Mietła /gr./

8.30 – ZA ZMARŁYCH

10.00 – + Joanna, Maria, Helena, Jan, Bolesław Łopatka

18.00 – ZA ZMARŁYCH

19.30 – + Anna Klimek, Tadeusz Klimek (50 r. śm.)

Piątek – 03.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Józef, Kazimierz, Helena Sacha, Mieczysław Żyła

16.30 – + Grzegorz Żak

18.00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

Sobota – 04.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + z rodz. Mazurków, Skoczeniów i Sapelaków

8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych

18.00 – + Maria Bucka (4 r. śm.)