Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 29.01. 2023 – 4.02.2023

NIEDZIELA 29.1.2023
7.00 – + Władysław Tomkiewicz
8.30 – dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie w 86 r. ur. Genowefy
10.00 – + Maria, Leon Dziura
11.30 – + Krystyna Fugiel /gr./
13.00 – + Janina Tomkiewicz
18.00 – + Marianna Suder
19.30 – ZA PARAFIAN

PONIEDZIAŁEK 30.1.2023
6.30 – + Zdzisława Sobol
7.00 – + Wiesława Terlikowska
18.00 – + Krystyna Fugiel /gr./

WTOREK 31.1.2023
6.30 – + Anna Kowalczyk
7.00 – + Stefania Żuławska
18.00 – + Marianna Suder

ŚRODA 1.2.2023
6.30 – + Stefan Mida
7.00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 2.2.2023 OFIAROWANIE PAŃSKIE
7.00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
8.30 – + Jan Kuchta
10.00 – + Aniela, Józef, Zofia, Janina, Janusz
18.00 – + Ryszard Słabczyński – 11 r. śm. i jego rodzice
19.30 – + Anna Woźniak – 4 r. śm.

PIĄTEK 3.2.2023
6.30 – + Stanisława Borkowska
7.00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
16.30 – + Wiesława Biel, Genowefa Brzęk, Józef Brzęk
18.00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 4.2.2023
6.30 – + Maria, Władysław Król i ich dzieci, Danuta Garpiel, z rdz. Lekarczyków
7.00 – + Kazimierz Bednarek /gr./
8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18.00 – + Katarzyna Sourek, Janina Sourek