Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 28.11.2021 – 04.12.2021

NIEDZIELA 28.11.2021
7.00 – + Janusz Gaworek – 1 r. śm.
8.30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę Matki Bożej
dla Zdzisławy i Tadeusza
10.00 – + Andrzej Wójcik
11.30 – + Stefania Nędza /gr./
13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18.00 – + Irena, Zdzisław Kotarba i ich rodzice
19.30 – + Julian Kantor

PONIEDZIAŁEK 29.11.2021
6.15 – + Stefania Nędza /gr./
7.15 – + Teresa Zagórska
18.00 – + Bronisława Mielewska – 11 r. śm.

WTOREK 30.11.2021
6.15 – + Stanisław Czop – 17 r.
7.15 – + Stefania Nędza /gr./
18.00 – + Andrzej Baś – z okazji imienin

ŚRODA 1.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr./
7.15 – + Józefa Mazanek
18.00 – NOWENNA

CZWARTEK 2.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr
7.15 – + Józef i Władysława Pamuła
18.00 – + Helena Kamionka – 5 r. śm.

PIĄTEK 3.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr
7.15 – + Franciszek Stelmach, Aniela i Antoni Zelek
16.30 – + Julia i Józef Pacanek
18.00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 4.12.2021
6.15 – + Teresa Makuch /gr
7.15 – + Antoni Gibek – 20 r. śm.
8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18.00 – + Tadeusz Bator