Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 27.11.2022 – 03.12.2022

NIEDZIELA 27.11.2022
7:00 – + Andrzej Baś – z okazji imienin
8:30 – + Julian Kantor – 12 r. śm.
10:00 – + Katarzyna Polewka /gr./
11:30 – + Zofia Żuchowska /gr./
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/
18:00 – + Irena i Zdzisław Kotarba i ich rodzice
19:30 – + Bolesław Turek – 15 r. sm.

PONIEDZIAŁEK 28.11.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Tadeusz Rachtan
18:00 – + Katarzyna Polewka /gr./

WTOREK 29.11.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna Rola – Ciepielowska
18:00 – + Katarzyna Polewka /gr./

ŚRODA 30.11.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Katarzyna Polewka /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 1.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Stanisław Czop – 18 r. śm.
18:00 – + Bronisława i Adam Mielewscy

PIĄTEK 2.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Anna – 35 r. śm.
16:30 – + Stanisław Niżnik
18:00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

SOBOTA 3.12.2022
6:15 – + Zofia Żuchowska /gr./
7:15 – + Franciszek Stelmach
8:00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych
18:00 – + Marian i Maria Jodłowscy