Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 20, 17-28)

Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy Mu pokłon, o coś Go prosiła.

On ją zapytał: «Czego pragniesz?»

Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.12.2021 – 01.01.2022

NIEDZIELA 26.12.2021 ŚWIĘTEJ RODZINY
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
8:30 – + Jan – 57 r. śm., Anna – 50 r. śm.
10:00 – + Janina Sęk
11:30 – + Lucyna Pawłowska
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY i JUBILEUSZE/
18:00 – + Julia Jagocka, Edward Jagocki
19:30 – + Elżbieta, Stanisław, Jolanta

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Zofia Zimnoch – 12 r. śm., Tadeusz i Wanda Zimnoch

WTOREK 28.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Dariusz Obarzanek – 20 r. śm., Mieczysław Obarzanek

ŚRODA 29.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz i zm. Rodzice
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 30.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Lucyna Pawłowska – 1 r. śm.

PIĄTEK 31.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Sylwester Malewski
18:00 – ZA PARAFIAN

SOBOTA 1.1.2022 NMP BOŻEJ RODZICIELKI
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Rychlik
10:00 – + Wanda Fresel
11:30 – dziękczynna za stary rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich
Róż Różańcowych i ich rodzin w nowym roku
13:00 – + Zofia i Tadeusz Miska
18:00 – o nawrócenie wnuków
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./