Liturgia Słowa

Ewangelia (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)

Słowa Pisma spełniły się na Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie:

Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich.

Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.12.2021 – 01.01.2022

NIEDZIELA 26.12.2021 ŚWIĘTEJ RODZINY
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
8:30 – + Jan – 57 r. śm., Anna – 50 r. śm.
10:00 – + Janina Sęk
11:30 – + Lucyna Pawłowska
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY i JUBILEUSZE/
18:00 – + Julia Jagocka, Edward Jagocki
19:30 – + Elżbieta, Stanisław, Jolanta

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Zofia Zimnoch – 12 r. śm., Tadeusz i Wanda Zimnoch

WTOREK 28.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Dariusz Obarzanek – 20 r. śm., Mieczysław Obarzanek

ŚRODA 29.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz i zm. Rodzice
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 30.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Lucyna Pawłowska – 1 r. śm.

PIĄTEK 31.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Sylwester Malewski
18:00 – ZA PARAFIAN

SOBOTA 1.1.2022 NMP BOŻEJ RODZICIELKI
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Rychlik
10:00 – + Wanda Fresel
11:30 – dziękczynna za stary rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich
Róż Różańcowych i ich rodzin w nowym roku
13:00 – + Zofia i Tadeusz Miska
18:00 – o nawrócenie wnuków
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./