Liturgia Słowa

Ewangelia (J 19, 25-34)

Oto syn Twój. Oto Matka twoja

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».

I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Dokonało się!»

I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała.

Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.12.2021 – 01.01.2022

NIEDZIELA 26.12.2021 ŚWIĘTEJ RODZINY
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
8:30 – + Jan – 57 r. śm., Anna – 50 r. śm.
10:00 – + Janina Sęk
11:30 – + Lucyna Pawłowska
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY i JUBILEUSZE/
18:00 – + Julia Jagocka, Edward Jagocki
19:30 – + Elżbieta, Stanisław, Jolanta

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Zofia Zimnoch – 12 r. śm., Tadeusz i Wanda Zimnoch

WTOREK 28.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Dariusz Obarzanek – 20 r. śm., Mieczysław Obarzanek

ŚRODA 29.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz i zm. Rodzice
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 30.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Lucyna Pawłowska – 1 r. śm.

PIĄTEK 31.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Sylwester Malewski
18:00 – ZA PARAFIAN

SOBOTA 1.1.2022 NMP BOŻEJ RODZICIELKI
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Rychlik
10:00 – + Wanda Fresel
11:30 – dziękczynna za stary rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich
Róż Różańcowych i ich rodzin w nowym roku
13:00 – + Zofia i Tadeusz Miska
18:00 – o nawrócenie wnuków
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./