Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.12.2021 – 01.01.2022

NIEDZIELA 26.12.2021 ŚWIĘTEJ RODZINY
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
8:30 – + Jan – 57 r. śm., Anna – 50 r. śm.
10:00 – + Janina Sęk
11:30 – + Lucyna Pawłowska
13:00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY i JUBILEUSZE/
18:00 – + Julia Jagocka, Edward Jagocki
19:30 – + Elżbieta, Stanisław, Jolanta

PONIEDZIAŁEK 27.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Zofia Zimnoch – 12 r. śm., Tadeusz i Wanda Zimnoch

WTOREK 28.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Dariusz Obarzanek – 20 r. śm., Mieczysław Obarzanek

ŚRODA 29.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz i zm. Rodzice
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – NOWENNA

CZWARTEK 30.12.2021
6:30 – + Wiesław Tumielewicz
7:00 – + Teresa Makuch /gr./
18:00 – + Lucyna Pawłowska – 1 r. śm.

PIĄTEK 31.12.2021
6:30 – + Tadeusz Płaczek
7:00 – + Sylwester Malewski
18:00 – ZA PARAFIAN

SOBOTA 1.1.2022 NMP BOŻEJ RODZICIELKI
7:00 – ZA PARAFIAN
8:30 – + Józef Rychlik
10:00 – + Wanda Fresel
11:30 – dziękczynna za stary rok z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, potrzebne łaski dla wszystkich
Róż Różańcowych i ich rodzin w nowym roku
13:00 – + Zofia i Tadeusz Miska
18:00 – o nawrócenie wnuków
19:30 – + Helena Hejnowicz /gr./