Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 10, 24-33)

Nie bójcie się ludzi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.

Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.11.2023 – 02.12.2023

Niedziela – 26.11.2023 CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.00 – + Zofia i zm. z rodz.

8.30 – + Marek Mietła /gr./

10.00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, dary Ducha Świętego, opiekę MB dla Zdzisławy i Tadeusza

11.30 – ++ z VII Róży i ich rodzin

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Irena i Zdzisław Kotarba i ich rodzice

19.30 – + Julian Kantor (13 r. śm.)

Poniedziałek – 27.11.2023

6.30 – + Wiesław Niedojadło

7.00 – + Leokadia Chabińska

18.00 – + Marek Mietła /gr./

Wtorek – 28.11.2023

6.30 – + Mieczysław Barszczak, Andrzej Lenda

7.00 – + Zdzisław Samel

18.00 – + Marek Mietła /gr./

Środa – 29.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Andrzej Sroka

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 30.11.2023

6.30 – + Marek Mietła /gr./

7.00 – + Emeryk Trojanowski

18.00 – + Adam i Bronisława Mielewscy

Piątek – 01.12.2023

6.30 – + Władysława Kostera

7.00 – + Bożena Winiarska /gr./

16.30 – w 70 r. ur. Teresy: dziękczynna z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

18.00 – wynagradzająca NSPJ i o bł. Boże dla Straży Honorowej

Sobota – 02.12.2023

6.30 – + Zdzisław Malżycki

7.00 – + Bożena Winiarska /gr./

8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych

18.00 – + Andrzej Lenda (3 r. śm.), Zdzisława i Kazimierz Lenda, Stanisława i Stanisław Fyda