Liturgia Słowa

Ewangelia (Mt 12, 1-8)

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna.

Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: «Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat».

A On im odpowiedział: «Czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom?

Albo nie czytaliście w Prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia.

Gdybyście zrozumieli, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu».

Przeczytaj pełną Liturgię Słowa

Intencje Mszy św. w tygodniu 26.05.2024 – 01.06.2024

Niedziela – 26.05.2024

7.00 – + Maria, Henryk Wątor, Agnieszka, Kazimierz Cupał

8.30 – + Zofia, Antoni Nawroccy, Ewa Ostrowska

10.00 – + Zofia Bracha /gr./

11.30 – + Zofia i Józef Klimek

13.00 – ZA PARAFIAN /CHRZTY/

18.00 – + Ryszard Kowalski (r. śm.)

19.30 – + Zofia Nurkowska (9 r. śm.), rodzice i teściowie

Poniedziałek – 27.05.2024

6.30 – + Karolina Cherek

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – + Julia Kozak

Wtorek – 28.05.2024

6.30 – + Stanisława, Mieczysław Szydłowscy

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – + Ambroży Korpak, rodzice i siostra

Środa – 29.05.2024

6.30 – + Zdzisław Blus

7.00 – + Zofia Bracha /gr./

18.00 – NOWENNA

Czwartek – 30.05.2024 BOŻE CIAŁO

7.00 – + Andrzej Baś (30 r. śm.)

8.30 – + Zofia Bracha /gr./

10.00 – ZA PARAFIAN

13.00 – + Maria Bucka

18.00 – dziękczynna z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny

19.30 – + Mieczysław Flak, ż. Maria, s. Mieczysław

Piątek – 31.05.2024

6.30 – + Władysława Janik

7.00 – + Henryk Misztal

18.00 – + Bożena, Adam Haberko

Sobota – 01.06.2024

6.30 – + Jan Fielek

7.00 – + Maria Bucka

8.00 – wynagradzająca NSMB i o bł. Boże dla Róż Różańcowych

18.00 – + Czesław Sikorski /gr./